December 31, 2014

අතහැර දැමූ ජපන් කර්මාන්තශාලා උසස් තාක්ෂණික ගොවිපල බවට හැරවීම


සීඝ්‍රයෙන් සංවර්ධනය වූ චීන සහ කොරියානු විද්‍යුත් උපකරණ  නිපදවීමේ  සමාගම් සමග තරග කිරීමේ දී විද්‍යුත් උපකරණ  නිපදවීමේ  ජපන් කර්මාන්ශාලා වැසීයාම සිදුවිය. නමුදු එම කර්මාන්තශාලා  වල ගොඩනැගිලි ඵලදායි ලෙස   යොදාගැනීමට ඔවුන් සමත්විය. ඔවුන් එම  කර්මාන්තශාලා කෘෂිකාර්මික අවශ්‍යතා සපුරන  ගොවිපල  බවට හැරවිය. වසර හතකට පෙර පූජිටිස්හු (Fugitsu) ඔවුන්ගේ ෆුකුෂිමාවල (Fukushima) පිහිටි  චිස් නිෂ්පාදන කර්මාන්තශාලා තුනක් වැසි ගිය අතර එම කර්මාන්තශාලා වල වායුසමනය කල ජිවානුහරිත කාමර (Sterile room ) දිනකට සලාද  3.500 Kg වඩා නිෂ්පාදනය කරන ගොවිපල බවට පත්කරවීය.
මෙම සලාද( Lettuce) රහිත වගා මාධ්‍යයක වගාකරණු ලබන අතර ඒවා පොහොර සහ අනෙකුත පෝෂක මාධ්‍ය හරහා බිංදු ලෙස ටික ටික ලබාදෙනු ලැබේ. හැම දෙයක්ම  නිෂ්චිතව මනිනු ලබන අතර විශේෂයෙන් ම කාර්යය මණ්ඩලයේ විශේෂ වගකීම වනුයේ පොටෑසියම් පහල මට්ටමක තබා ගැනීමටත් සලාද ගස් ( Lettuce) අසල බැක්ටීරියා කිසිවක් නොරැදෙන පරිදි වගාකිරීම වන අතර එම සලාද ශිතකරණයක් තුල මාස 02 කාලයක් තබාගත හැකිය.
ටෝකියේ කිට්ටුව පිහිටා ඇති එලෙසම පරිගණක මැටි නිෂ්පාදන කර්මාන්ත ශාලාවක එළවලු වගා කිරිම ආරම්භ කිරීමට මෙම සමාගම සැලසුම් කරණු ලබන  අතර එම වගාවන් ලෝකය පුරා දේශගුණික වෙනස්වීම් වලට ලක්වන  ප්‍රදේශවලට සහ ජල හිගයන් සහිත   ප්‍රදේශ වලට වගාකල හැකි  පරිදි  තාක්ෂණය සකස්කර ඇත. මෙම උසස්  තාක්ෂණය භාවිතා කර වර්ෂය පුරා අස්වනු නෙලා ගැනීමට හැකිවන එළවලු වගාවන් ව්‍යාප්ත කිරිමට මෙම සමාගම බලාපොරොත්තු වේ.
මෙම ක්‍රමය අනුගමනය කරමින් පැනසොනික් විධ්‍යුත් උපකරණ කර්මාන්ත ශාලාව (Panasonic Electronics companies)  ඔවුන්ගේම වෙළද නාමයක් යටතේ වගාකරන ලද නිවිති ද,  ඩුබායිහි (Indoor site)  අභ්‍යන්තර වගා බිමිවල, සපයන ලද ආලෝක  සහ වාතය පිරිසුදුකිරීමේ   තාක්ෂණයන් යටතේ මෙම ගොඩනැගිළි තුල ස්ට්‍රොබෙරි වගාකිරීමට Sharp සමාගම ද  කටයුතු කරමින් සිටී.
 එලෙසම පැනසොනික් සමාගම( නිවැරදි සම්මිශ්‍රණයක් යටතේ  ) මෙම උසස් තාකෂණය සහ පාරම්පරික වගා තාක්ෂනයන් නිවැරදිව සමිමිශ්‍රණයකර  භෝග හරිතාගාරතුල වගාකිරිමට උත්සහ කරමින් සිටින අතර එහිදි ගොවීන්ට මෙම හරිතාගාර තුල  සුපුරුදු පරිදි පස් සහ බීජ යොදා වගා කළ හැකිවනු ඇත. එහිදී පැලෑටි වර්ධනය වන විට හරිතාගාරතුල උෂ්නත්වය සහ තෙතමන මට්ටම් මැනීම සදහා සංවේදක භාවිතා වන අතර හරිතාගාර තුල අධික ලෙස  රත්වී ඇතිනම් හෝ උෂනත්වයවැඩි වී ඇත්නම්  (Panasonics)  ක්‍රමය ස්වයංක්‍රීයව තිරරෙදි වඩා හිරැ එළිය අවහිර කරනු ලබන අතරම කවුලු හැර සිසිල්වීමට ඉඩ කරිනු ලැබේ. එලෙසම හරිතාගාරතුල ශීතල වැඩි වු විට මෙයට ප්‍රතිවිරුද්ධව  ක්‍රියා කරණු  ලැබේ. රජය මේ සදහා ගොවින් දිරිමත් කරනු ලබන අතර විශේෂයෙන්ම දැනට මෙම ක්ෂේත්‍රයේ ආධිපත්‍යදරා සිටින කර්මාන්ත කිහිපයක අයිතිය ඇති ගොවි පවුල්වලට එමගින් වැඩි මිල සහිත බෝග නිසා මෙය පාලනය කිරිමට හැකියාව ලැ‍බෙනු ඇත.
 Source – www.sciencealerts.com
Nayana wijeratne STO- Yatinuwara

0 comments:

Post a Comment