රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශ ලේකම් තුමාගේ පණිවුඩය | Message from the Secretary of the State Ministry

ග්‍රාමීය ප්‍රජාවගේ නිර්මාණශිලිත්වය, හැකියාව සහ දැණුම ප්‍රාග්ධනය කොට එය ඔවුන්ගේ ආර්ථික හා සමාජීය සංවර්ධනය වෙනුවෙන් යොදා ගැනිමට අවශ්‍ය විද්‍යාත්මක සහ තාක්ෂණික සහය ලබාදීම සදහා දිවයිනේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල 80% ක ප්‍රමාණයක් ආවරණය වන පරිදි ව්‍යාප්තව ඇති විදාතා සම්පත් මධ්‍යස්ථාන වලින් සමන්විත විදාතා වැඩ සටහන විද්‍යා තාක්ෂණ හා පර්යේෂණ  අමාත්‍යාංශයේ මෙහෙයවීමෙන්  ක්‍රියාත්මක වේ. ඒ වෙනුවෙන් මෙම  විදාතා සම්පත් මධ්‍යස්ථාන විසින් විද්‍යා තාක්ෂණ හා පර්යේෂණ අමාත්‍යාංශය අනුබද්ධ ආයතන ඇතුළු විද්‍යාත්මක ආයතනවල, විද්‍යාඥයන්ගේ හා නව නිපැයුම්කරුවන්ගේ දැණුම සහ නව සොයාගැනීම් බිම් මට්ටමේ ව්‍යවසායකයන්, දෑයේ දරුවන් ප්‍රධාන කොට ශ්‍රී ලාංකික ප්‍රජාව  හට ලබාදීමට කටයුතු  කරයි.

මෙම මධ්‍යස්ථාන වලින් ව්‍යවසායකයන් වෙනුවෙන් විදාතා  තාක්ෂණික සායනික සත්කාරයන්, විශේෂ ව්‍යාපෘතීන්, තාක්ෂණ පැවරීම්, දැණුවත්කිරීම්, ව්‍යවසායක අවශ්‍යතා සදහා සහය හා පහසුකම් සැපයීම් වැනි වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කරන අතර දැයේ දරුවන් මුලික කොට සියලු ප්‍රජාව වෙනුවෙන් ඔවුන් නව ලොව විද්‍යා තාක්ෂණ දැනුමෙන් සවිබල ගැන්වීම සදහා “ප්‍රභාස්වර” අන්තර්ජාල අධ්‍යාපනික බ්ලොග් අඩවිය එළි දක්වා තිබේ.

විද්‍යාව හා තාක්ෂණය ප්‍රචලිත කිරීම, දැණුම් පරතරය අඩු කිරීම, ලොව ජයගත හැකි නව නිපැයුම් සදහා දිරිය වැඩිම, නව කේෂ්ත්‍ර කෙරෙහි ජාතියේ අවධානය යොමු කිරීම පමණක් නොව ප්‍රජාවගේ දෛනික කටයුතු සදහා විද්‍යාව හා යෝග්‍ය තාක්ෂණයේ ප්‍රතිලාභ ලබාදීම සදහා  මංපෙත් විවර කිරීමට “ප්‍රභාස්වර” අන්තර්ජාල අධ්‍යාපනය අඛණ්ඩව කටයුතු කරයි. ඒ සදහා විද්‍යා විෂය උගතුන් විශාල පිරිසකගේ දැණුමෙන් පෝෂණය වූ  “ප්‍රභාස්වර” පිළිගත් අන්තර්ජාල ප්‍රභව අසුරුකරමින්, විද්‍යා තාක්ෂණ හා පර්යේෂණ ක්‍ෂේත්‍රයේ නවීන, පැරණි සහ පාරම්පරික තොරතුරු මහජනතාව වෙත නිදහස්ව ලබා දීම අගය කළ යුතුය.

සියලු අපේක්ෂාවන් සාර්ථක වනසේ  මෙම සත් කාර්යය ඉටුකිරීමට මගේ සුභාශිංසනය පිරිනමමි.


ජේ.එම්.මංගලතිස්ස
ලේකම්,
විද්‍යා, තාක්ෂණ හා පර්යේෂණ රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය

0 comments:

Post a Comment