Bringing you the latest information in the field of Technology and Research

විද්‍යා,තාක්ෂණ හා පර්යේෂණ අමාත්‍යාංශයෙන් ජාතියේ දරුවන්ට පිදෙන තිළිණයකි | நாட்டு குழந்தைகளுக்கான விஞ்ஞான தொழில்நுட்பவியல் ஆராய்ச்சி அமைச்சின் வெகுமதி

Authored by National Vidatha Network Writers

විද්‍යා,තාක්ෂණ හා පර්යේෂණ අමාත්‍යාංශයෙන් ජාතියේ දරුවන්ට පිදෙන තිළිණයකි | நாட்டு குழந்தைகளுக்கான விஞ்ஞான தொழில்நுட்பவியல் ஆராய்ச்சி அமைச்சின் வெகுமதி

Adapted from renowned international sources

විද්‍යා,තාක්ෂණ හා පර්යේෂණ අමාත්‍යාංශයෙන් ජාතියේ දරුවන්ට පිදෙන තිළිණයකි | நாட்டு குழந்தைகளுக்கான விஞ்ஞான தொழில்நுட்பவியல் ஆராய்ச்சி அமைச்சின் வெகுமதி

Educational blog for future generation of the nation

විද්‍යා,තාක්ෂණ හා පර්යේෂණ අමාත්‍යාංශයෙන් ජාතියේ දරුවන්ට පිදෙන තිළිණයකි | நாட்டு குழந்தைகளுக்கான விஞ்ஞான தொழில்நுட்பவியல் ஆராய்ச்சி அமைச்சின் வெகுமதி

Project of the Ministry of Science,Technology and Research, Sri Lanka

විද්‍යා,තාක්ෂණ හා පර්යේෂණ අමාත්‍යාංශයෙන් ජාතියේ දරුවන්ට පිදෙන තිළිණයකි | நாட்டு குழந்தைகளுக்கான விஞ்ஞான தொழில்நுட்பவியல் ஆராய்ச்சி அமைச்சின் வெகுமதி

August 28, 2017

DNA வில் ஒரு கணணி வைரஸ்

வாசிங்டன் பல்கலைக்கழகத்தை சேர்ந்த ஆய்வாளர்கள், DNA ஐ பயன்படுத்தி கணனியில் malware ஐ நிறுவி அந்தக் கணணியை கட்டுப்படுத்தமுடியும் என்று காட்டியுள்ளனர்.  இவர்களது பிரதான நோக்கம், DNAவில் கணணி ப்ரோக்ராம் கோடுகளை வடிவமைக்க முடியுமா என்று ஆய்வு செய்வதே.


உயிரினத்தின் பிரதான அடிப்படைக் கட்டமைப்பான DNA நியுக்கிளியோடைட்டுகள் எனப்படும் கட்டமைப்பால் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. இவற்றில் நான்கு வகையுண்டு. A, C, G மற்றும் T. இந்தக் கட்டமைபுகளிலேயே DNA தகவல்களை சேமித்துவைத்துள்ளது. DNA sequencing (DNA வரன்முறையிடல்) எனப்படுவது DNA வில் உள்ள நியுக்கிளியோடைட்டுக்களின் வரிசையைக் கண்டறியும் முறையாகும். இந்த வரிசையைக் கண்டறிவதன் மூலம், விஞ்ஞானிகளால் அதிலிருக்கும் உயிர்மரபுத் தகவல்களை இனங்கண்டு ஆய்வுசெயயமுடியும்.DNA sequence செய்யப்பட்ட பின்னர், பொதுவாக தற்போது கணணி ப்ரோக்ராம்களே DNA இல் உள்ள தகவல்களை ஆய்வுசெய்கின்றன. இப்படியான கணனித் தொழில்நுட்பத்தின் மூலம் மில்லியன் கணக்கான DNA மூலக்கூறுகளை ஒரே நேரத்தில் ப்ரோசெஸ் செய்யலாம். இப்படியாக ப்ராசெஸ் செய்யும் சாப்ட்வேர் ஒன்றில் இருக்கும் குறையை தாக்கி அதன் மூலம் கணணியை கையகப்படுத்தும் வழியிலேயே இந்த DNA malware உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.
இதனை ஆய்வுசெய்த விஞ்ஞானிகள், “உயிர்மூலகூற்று தகவல்களுக்கும் அதனை ஆய்வு செய்யும் கணணி சிஸ்டங்களுக்கும் இடையில் எப்படியான ஆபத்துகள் வரக்கூடும் என்பதை ஆய்வுசெய்வதே இதன் நோக்கம்” என்று கூறியுள்ளனர்.
கேட்பதற்கு விஞ்ஞான புனைக்கதையில் வரும் சம்பவம் போன்று இருந்தாலும், இது உண்மையிலேயே தற்போது சாத்தியம் என்பது சற்றே வியப்பான விடயம்தான்.

August 25, 2017

හදිසි හෘදයාබාධ මරණ වැලැක්වීමට පෙනහළු සීත කිරීම

හෘදවස්තුව නැවතී විනාඩි 5 ක් වැනි ඉතා සුළු කාලයකින් නැවත ක්‍රියාත්මක වීම ආරම්භ නොවුයේ නම් මොළයට පිළිසකර කළ නොහැකි හානි සිදුවීම ආරම්භ වේ. එහෙත් නව පර්යේෂණයක් අනුව පෙනහළු උණුසුම හුවමාරු කරන්නෙකු ලෙස භාවිතා කර රුධිරය සීත කිරීම මගින් මොළයට හානි සිදුවීමේ ආරම්භය ප්‍රමාද කළ හැකි බව වාර්තා වේ.

හෘදවස්තුව ආසන්නයේ සිදුවන මෙම සීත කිරීම සම්බන්ධ නව තාක්ෂණයෙන් ශරීරය වේගවත්ව සීතල කොට ශක්තිය ඉතිරි කිරීමක් සිදු කරයි.

උෂ්ණත්වය පහළ බසින විට රසායනික ක්‍රියාවලි වේගය අඩුවේ. මෙලෙස ශරීරයේ උෂ්ණත්වය බොහෝ ලෙස පහළ ගිය විට  hypothermia රෝගී තත්වයට පත්වෙන බැවින් ප්‍රමාණය ඉක්මවා ශරීරය සීතල වීම  නුසුදුසුය. ශරීරයේ රසායනික ක්‍රියාවලි නැවතීම සහ ශරීරය දැඩි ලෙස සීතල වීම ජිවවිද්‍යාත්මකව මරණයට හේතුවක් ලෙස සාමාන්‍යයෙන් සලකනු ලැබේ.

එහෙත් හදිසි හෘදයාබාධ (heart attack) වැනි මරණිය අනතුරකට බොහෝ සමීප අවස්ථාවකදී මෙලෙස ශරීරය වේගවත්ව සීත වීම ජිවිත රැකගැනීමට හේතුවේ. එනම් hypothermia නම් භයානක රෝගී තත්වයද සමහරවිට ජිවිත ආරක්ෂා කරදීමට ප්‍රයෝජනයට ගත හැකි බව නියමු පර්යේෂක Renaud Tissier පවසයි.

නව තාක්ෂණය ක්‍රියාවට නැංවීම සදහා Tissier හා ඔහුගේ කණ්ඩායම මිනිත්තු කිහිපයකදී ශරීර ශිතායන උෂ්ණත්වයකට පත් කිරීමට හැකි යන්ත්‍රයක් නිපදවා තිබේ. නව යන්ත්‍රය පෙනහළු තුලට ශීතකළ ද්‍රව ක්ෂණිකව පොම්ප කරයි. එවිට ශරීරය සීතල වී hypothermia තත්වයට පත්ව ශරීරය තුළ සිදුවන කාර්යයන් සදහා වැයවන ශක්තිය ඉතිරි කිරීමක් සිදු කරයි. එමගින් හෘදයවස්තුව නැවතුන පසු මොළය අක්‍රියවීම ආරම්භ විමට ගතවන කාලය වැඩි කරයි. එම කාලය මොළය ආරක්ෂා කර ගනිමින් රෝගියා සුවපත් කිරීමට අතිශය ලෙස ප්‍රයෝජනවත් වේ.

අන්තර්ජාලයේ පිළිගත් විද්‍යාත්මක ප්‍රභව ඇසුරෙන් සකස්කළේ: හර්ෂ ලංකේශ්වර 

August 24, 2017

ඔක්සිජන් නොමැතිව මාස ගණනක් ජිවත්වන ගෝල්ඩ්ෆිෂ්

ගෝල්ඩ්ෆිෂ් (රන්මසු), කාෆ් (කාපියා) සහ එම පරපුරේ මත්ස්‍යයින්ට මාස 5 ක දිගු කාලයක් ඔක්සිජන් ආශ්වාස නොකර ජීවත්විය හැකිය. ඔක්සිජන් ප්‍රමාණය ඉතා පහල මට්ටමක තිබෙන විට කාබෝහයිඩ්රේට් මධ්‍යසාර බවට පත්කළ හැකි එන්සයිම කාණ්ඩයක් මෙම මත්ස්‍යයින්ට පරිනාමනයෙන් ලැබී තිබේ. මෙලෙස මධ්‍යසාර බවට කාබෝහයිඩ්රේට් පරිවර්තනය වූ පසු ඒවා උන්ගේ ශරීරයෙන් ඉවත්වේ.

මිනිසා ඇතුළු බොහෝ සතුන්ට ඔක්සිජන් හිග වීම විනාඩි කිහිපයකදී මරණය සිදුවීමට හේතු වේ.ඔක්සිජන් නොමැතිව කාබෝහයිඩ්රේට් පරිවෘත්තිය කිරීමට මිනිසුන් සමත් වුවද එම ක්‍රියාව නිසා විෂ සහිත ලැක්ටික් අම්ලය නිපදවීම සිදු වේ. ඒවා ඉක්මණින් ශරීරය තුළ තැන්පත් වේ. මෙම ක්‍රියාවලියට මත්ස්‍යයින්ට මුහුණ දීමට සිදුවුයේ නම් ඔවුන් විශාල අනතුරකට භාජනය වනු ඇත. කාෆ් මත්ස්‍යය වර්ගය බොහෝ විට පොකුණු සහ විල් වල ජිවත්වන අතර උතුරු යුරෝපයේ හා ආසියාවේ පිහිටි පොකුණු හා වී ශිත සෘතුවේදී ඝනීභවනය වීම නිසා අයිස් දියවෙන තෙක් මාස කිහිපයක් ඔක්සිජන් නොමැතිව ජීවත්වීමට මත්ස්‍යයින්ට සිදු වේ.

මෙම තත්වය සදහා කාබෝහ්යිද්රේට් නිර්වායුමය ලෙස පරිවෘත්තිය ක්‍රියාවකට පරිවර්තනය වීමට එනම් විශ් ලැක්ටික් අම්ලය නොව ශරීරයෙන් වඩාත් පහසුවෙන් පිට කළ හැකි මධ්‍යසාර නිපදවීම මගින් මත්ස්‍යයින් මාස 5 ක කාලයක් ආරක්ෂාව සලසා ගන්නා අතර ඒ කාලය තුලදී උන්ගේ ශරීරය තුළ රුධිරය මිලිග්‍රෑම් 100 ක මිලිග්‍රැම් 55ක මධ්‍යසාර පවතියි.

පාරසරික තත්ව අනුව මෙවැනි ගැඹුරු පරිවර්තනයකට පරිණාමනය වසර මිලියන 8 කට පෙර සිදුවී තිබේ. එහෙත් එවැනි පරිණාමනයක් සතුන් අතර දක්නට ලැබෙන දුර්ලභ ලක්ෂණයක් බව මෙම පර්යේෂණ අධ්‍යනයේ සාමාජිකයකු වූ එංගලන්තයේ Liverpool විශ්ව විද්‍යාලයේ Micheal Berenbrink පවසයි.

අන්තර්ජාලයේ පිළිගත් විද්‍යාත්මක ප්‍රභව ඇසුරෙන් සකස්කළේ: හර්ෂ ලංකේශ්වර

https://youtu.be/m3zXrDQmOP4?t=52

பூமியின் பேரழிவு வெளியில் இல்லை, பூமிக்கு உள்ளேயே தான் இருக்கிறது.!

பூமியின் பேரழிவு வெளியில் இல்லை, பூமிக்கு உள்ளேயே தான் இருக்கிறது.!

உலகெங்கிலும் சுமார் 20 அறியப்பட்ட சூப்பர்வல்கனோஸ்கள் உள்ளன. இந்த 20 எரிமலைகளில் ஏதாவது ஒன்று வெடிப்பை நிகழ்த்தினால் கூட - அது உமிழும் எரிமலை குழம்பின் விளைவாக ஏற்படும் சாம்பல் சூரியனை மறைத்து பல ஆண்டுகள் நீடிக்கும் எரிமலை குளிர்காலத்தை உருவாக்கி - சூரியனைப் புதைத்துவிடலாம்.

ஒரு திட்டவட்டமான முறை விண்கல் மோதலை விட மிகவும் மோசமான கிரக பேரழிவு விளைவுகளை காட்டிலும் மோசமான நிகழ்வாக சூப்பர்வல்கனோஸ் வெடிப்புகள் இருக்கும். அதை தவிர்க்க முடியாத பட்சத்தில் சூப்பர்வல்கனோஸ் வெடிப்பை ஒரு திட்டவட்டமான முறையில் எதிர்ப்பதற்கு ஒரு திட்டத்தில் நாசா ஆராய்ச்சியாளர்கள் பணியாற்றி வருகிறார்கள்.

பூமிக்கான மாபெரும் அச்சுறுத்தல் இன்னும் சொல்லப்போனால் பூமி மீதான விண்கற்கள் மற்றும் உடுகோள் மோதல்களை பற்றி ஆய்வு செய்யும் நாசாவின் கிரக பாதுகாப்பு அமைப்பானது அதன் ஆய்வுகளின் முடிவில் "உடுக்கோள் அல்லது வால்மீன் அச்சுறுத்தலைவிட சூப்பர் வல்கனோஸ் வெடிப்புகள் தான் பூமிக்கான மாபெரும் அச்சுறுத்தல்கள்" என்று கூறுகிறது.

1 மில்லியன் ஆண்டுகள் சமீபத்தில் (2011) நாசா, சூப்பர்வல்கனோஸ்களின் உடனடி அபாயங்களின் கால இடைவெளிகளை - கிட்டத்தட்ட 100,000 முதல் 1 மில்லியன் ஆண்டுகள் வரை - என குறைத்தது. சூப்பர் எரிமலை வெடிப்பானது மிகவும் அரிதானது, இன்னும் சுருக்கமாக சொல்லவேண்டுமெனில் இந்த கட்டுரையை படிக்கும் உங்களின் வாழ்நாளில் ஒரு சூப்பர்வல்கனோஸ் வெடிப்பு ஏற்படாத அளவு கால இடைவெளிகளை கொண்டது.

எந்தவொரு வருடத்திற்கு முன்பும் மறுபக்கம், உலகின் அறியப்பட்ட 20 சூப்பர்வல்கனோஸ்களில் ஒன்றான யெல்லோஸ்டோன் எரிமலையானது 600,000 ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறையாவது வெடிக்கக்கூடும் என்று கணிக்கப்பட்டுள்ளது. அந்த எரிமலை கடைசியாக வெடிப்பை நிகழ்த்தி நீண்ட காலமாகிவிட்டதால், குறிப்பிடப்பட்டுள்ள எந்தவொரு வருடத்திற்கு முன்பும் அது வெடிப்பை நிகழ்த்தும் நெருக்கடிக்கு உள்ளாக்கப்படலாம் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதனாலேயே நாசா ஆராய்ச்சியாளர்கள் ஒரு மிகப்பெரிய லட்சிய மூலோபாயத்தை உருவாக்கும் முனைப்பில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

மேக்மா சேம்பர் யெல்லோஸ்டோன் வெடிப்பு அச்சுறுத்தலை எதிர்கொள்ள மிகவும் தர்க்கரீதியான வழிகளை நாசா ஆராச்சியாளர்கள் தேடினர். அதாவது ஒரு சூப்பர்வால்கனோவின் மகத்தான மேக்மா சேம்பர்களை குளிர்ச்சியடையச் செய்வதே அவர்களின் முயற்சியாகும். யெல்லோஸ்டோன் எரிமலையின் 60-70 சதவிகிதம் வெப்ப கசிவானது சூடான நீரூற்றுகளால் வளிமண்டலத்தில் வெளியிடப்படுகிறது.

மேக்மா அறைகளுக்குள் சிக்கியுள்ளது மீதமுள்ள, வெப்பம் சூப்பர்வல்கனோ மேக்மா அறைகளுக்குள் சிக்கியுள்ளது மற்றும் போதுமான வெப்ப உருவாக்கும் போது அதுவொரு வெடிப்பை தூண்ட முடியும். அதிர்ஷ்டவசமாக, யெல்லோஸ்டோன் எரிமலையின் 35 சதவிகித வெப்பத்தை குறைத்தாலே ஒரு பேரழிவைத் தவிர்க்க முடியுமென்று நாசா கண்டறிந்துள்ளது. இனி செய்யவேண்டிய ஒரே வேலை எரிமலையை குளிர்ச்சியடைய செய்வது மட்டுமே. கேட்பதற்கு பள்ளி சிறுவர்கள் கூறும் யோசனைபோல் இருக்கிறது அல்லவா.?? ஆனால் நிதர்சனம் என்னவெனில் இதுதான் சாத்தியமான முறை.!
புவிவெப்ப ஆலை


சுமார் 350 டிகிரி செல்சியஸ் அதாவது, யெல்லோஸ்டோன் எரிமலைக்கடியில்10 கிலோமீட்டர் (6.2 மைல்கள்) ஆழம் துளையிட்டு வெப்ப நீரை வெளியேற்றி பதிலுக்கு குளிர்ந்த நீரை சுழற்சி செய்ய வேண்டும். மேற்பரப்புக்கு குழாய் மூலம் கொண்டுவரப்படும் சூடான நீரானது சுமார் 350 டிகிரி செல்சியஸ் (662 டிகிரி பாரன்ஹீட்) வெப்பநிலையைக் கொண்டிருக்கும் என மதிப்பிடுகிறது. அதிலிருந்து ஒரு மிக அருமையான காரியத்தை நிகழ்த்த நாசா திட்டமிட்டுள்ளது.

சாத்தியமான குறைபாடு
புவிவெப்ப ஆலை அதாவது இந்த வழியில் துளையிடுவதன் மூலம் வெளிப்படும் வெப்ப நீர்கொண்டு ஒரு புவிவெப்ப ஆலையை உருவாக்க முடியும். அது அடுத்த பல்லாயிரக்கணக்கான ஆண்டுகள் நீடித்திருக்கும் மின்சக்தியை மிகவும் மலிவான உற்பத்தி விலையில் உருவாக்க உதவும். அதாவது 0.10 டாலர் செலவில் ஓரு கிலோவாட்ஹவர் (kWh) மின்சக்தியை உருவாக்க முடியும்.

சாத்தியமான குறைபாடு தற்காலத்திற்கான மின்சக்தி கிடைக்கும் மறுகையில் மனிதகுலத்தை ஒரு பேரழிவில் இருந்து காப்பாற்றும் நீண்ட கால நன்மை ஒன்றும் நிகழ்கிறது. இந்த திட்டம் சுமார் 3.46 பில்லியன் டாலர்கள் செலவு அளவிலான உள்கட்டமைப்பிற்கான விலை குறியீட்டை பெற்றுள்ளது. இந்த திட்டத்தை பொறுத்தமட்டில் செலவு அடிப்படையில் எந்த சிக்கலும் இருக்காது என்றே தோன்றுகிறது ஆனால் நிச்சயமான செயல்முறையின் போது பல சாத்தியமான குறைபாடுகளை நாசா சந்திக்கலாம்.

August 18, 2017

ඇඟ මස නිසා නැසෙන සමුද්‍රික ක්‌ෂීරපායීයා - මුහුදු ඌරා


ලොව පුරා වෙසෙන සත්ව විශේෂ අතරින් මරණයට කැපවූ තවත් එක් සත්ව වර්ගයක් ලෙස හැදින්විය හැකි මුහුදු ඌරා, ශ්‍රී ලංකාව අවට මුහුදේ හමුවන මුහුදු ක්‌ෂීරපායීන් අතරින් වඩාත්ම තර්ජනයට ලක්‌වූ සාමාජිකයාද වේ. 

විද්‍යාත්මකව Dugong dugon   ලෙස මෙම සත්වයා හඳුන්වන අතර, 'ඩියුගොන්' යන ඉංගීරිසි වචනය මැලේ භාෂාවෙන් "සමුද්‍රයේ ආර්යාව" (Lady of the sea) යන තේරුම ඇති නමක්‌  බව පත පොතේ සදහන් වේ. කෙන්යානු පුරාවෘත්ත අනුකූලව මුහුදු ඊරි නම් කර ඇත්තේ, සාගරයේ රැජින ලෙසය.

ඒ අනුව අතීත නාවිකයන් විසින් ඉඳහිට දකින ලද දියකිඳුරිය, මුහුදු ඌරා දැයි වත්මන් සමුද්‍රික පරිසරවේදීන් සැක පහල කරනු ලබයි. එයට හේතුව මේ සතාගේ ඇතැම් ශරීරාංග සහ ක්‍රියාකාරකම් මිනිසාට බොහෝ සෙයින් සමාන වීමය. මෙම ගැහැනු සතාගේ පියයුරු කාන්තාවන්ගේ පියයුරුවලට බෙහෙවින් සමාන වන අතර උන් පැටවුන්ට කිරි දෙන්නේද මිනිස්‌ අම්මලා සිය පැටව් හට කිරිදෙන ආකාරයට හරහට පැටවා තබාගෙනය. බිත්තරයක හැඩැති මුහුණ, අචල් පාද සගල, තනි වරලක් ලෙස දිස්වන පැතලි වලිගය, සිනහමුසු ස්‌වභාවයක් පෙන්නුම් කරන කෙටි හොම්බද ඒ අතර වේ. මුහුදු ශාක ඇඟ පටලවා ගත් මුහුදු ඊරිය උන්ගේ සුපුරුදු චර්යාව අනුව සමුද්‍රය මැද්දේ ගලක්‌ මත සන්ධ්‍යාවක සිටින විට ඈතින් එන ධීවරයාට පෙනෙන්නේ සුන්දර ලියක්‌ ලෙසය. මුහුදු ඊරියන්, මුහුදු අප්සරාවියන් ලෙස පෙනෙන්නේ මේ දර්ශනය නිසා යැයි අනුමාන කෙරේ.

‍සිරේනියා ගෝත්‍රයට (Sirenia) සහ ඩුගොන්ගීඩේ කුලයට අයත් මුහුදු ඌරා, වසර මිලියන 60කට ගණනකට පෙර ජීවත් වූ ක්ෂීරපායී සත්වයෙකු තම අවයවයන්හි වෙනස් උපයෝගීතාවයන් නිසා විවිධ අවශිෂ්ටවීම් හමුවේ ජලජ සත්වයෙකු බවට පත්වී නිර්මාණය වී ඇතැයි විශ්වාස කෙරේ. සාගර ජලයේ සහ මිරිදිය ගංගා මෝයවල් ආශ්‍රිතව තම වාස භූමි කරගත් මෙම සත්වයා උණුසුම් දිය ඇති මෝයවල හා නොගැඹුරු වෙරළාසන්න මුහුදේ වාසය කිරීමට වැඩි කැමැත්තක්‌ දක්‌වන අතර මුහුදු තෘණ වර්ග, ගංගා ආශ්‍රිත මිරිදිය ජලජ ශාක වර්ග සහ ඇල්ගී ප්‍රධාන වශයෙන් ආහාරයට ගනී. මෙසේ මුහුදු තෘණ සහ පැළෑටි සිය ආහාරයට ගැනීම නිසාදෝ දෙමළ භාෂාවෙන් කඩල් පන්ඩි හෙවත් මුහුදු ඌරා යන නමින් සේම, කඩල් පශු යන මුහුදු ගවයා යනුවෙන් ද මේ සත්වයා හඳුන්වයි. මෙම සතුන්ගේ හොම්බ තියුණු ලෙස පහළට හැරවී තිබෙන අතර එය ඝනකම් කෙඳිවලින් වැසී ඇත. මේ අනුවර්තනය නිසා ඔවුන්ට පහසුවෙන් මුහුදු තෘණ උලා කෑ හැකිය. 
අළු පැහැය මිශ්‍ර රතු දුඹුරුය වර්ණයෙන් යුතු මොවුන් යුගල වශයෙන් සහ සමූහ වශයෙන් වාසය කරන අතර,
    1.      ඇමේසන් ගඟ ආශ්‍රිතව
    2.      ඇමෙරිකාව, බටහිර ඉන්දීය කොදෙව් දූපත්  ආශ්‍රිතව
    3.      අප්‍රිකාව ආශ්‍රිතව  වෙසෙන වශයෙන්   
          
      ප්‍රධාන විශේෂ 3කි.


වසර 55-60ක පමණ කාලයක් දිවි ගෙවන මුහුදු ඌරා,  මීටර් 2-3.5 ත් අතර දිගකින් වැඩෙන අතර රාත්තල් 300-500ක පමණ බරින්ද වේ.ගැබ් කාලය මාස 12ක් වන මෙම සතුන්,  දිය තුලදීම පැටවුන්  බිහිකරන අතර එම පැටවුන් වසර 18-20කින් පමණ ලිංගිකව පරිණත වේ. වරකට එක් පැටවකු පමණක් බිහිකලත් කලාතුරකින් නිවුන් දරුවන්ද උපත ලබයි. උරපත් සිරුරට සවිවන ස්‌ථානයේ ඇති ස්‌තන ග්‍රන්ථිවලින් පැටවා මවගෙන් කිරි උරාබොයි. පැටවකු උපත ලැබීමේ දී අඩි හතරකට ආසන්න දිගකින් යුක්‌තය.

පෙනහළු සහිත මෙම සතුන්ට විනාඩි 6ක්‌ පමණ ජලය යට හුස්‌ම අල්ලාගෙන සිටිය හැකි වුවත්, ඉන් පසු හුස්‌ම ගැනීම සදහා සාගර මතුපිටට පැමිණිය යුතු වේ.
 
මස් පිණිස ධීවරයින් විසින් මරා දැමීමත් (මුහුදු ක්‍ෂීරපායි සත්වයකු බැවින් මුහුදු ඌරන්ගේ මාංශවලට ධීවරයින්ගෙන් ඇත්තේ අධික ඉල්ලුමක්‌ හා ගිජු බවකි), වේග බෝට්ටු වලින් සිදුවන අනතුරු නිසාත්, සාගර දූෂණයත් නිසා ‍වදවීමේ තර්ජනයට ලක්වී ඇති සත්ත්ව කොට්ඨාශයක් ලෙස රතු දත්ත පොතට ඇතුලත් කර ඇත.


 උපුටා ගැනීම :- 
 https://en.wikipedia.org/wiki/Dugong සහ පොත පත ඇසුරිනි.

සැකසුම:-                                                                                                                                                     ඒ.ටී. පතිරත්න - විද්‍යා හා තාක්ෂණ නිලධාරී, බියගම විදාතා සම්පත් මධ්‍යස්ථානය