ලේකම් තුමියගේ පණිවුඩය | Message from the Secretary


ශ්‍රී ලංකාව ගෝලීය වශයෙන් වැදගත් ආර්ථික කේන්ද්‍රස්ථානයක් බවට පත් කිරීම සහ දැනුමේ කේන්ද්‍රස්ථානයක් බවට පත් කිරීම සදහා අවශ්‍ය විශාල වැඩ කොටසක් විද්‍යා, තාක්ෂණ හා පර්යේෂණ අමාත්‍යාංශයට පැවරී ඇත. ලෝකයේ සියළුම සංවර්ධිත රටවල් එම තත්වයට පත්ව ඇත්තේ විද්‍යාව හා තාක්ෂණය භාවිතය ඉහළ නැංවීම තුළිනි.

විද්‍යා දැනුම සහ අධ්‍යාපනය ගම්-නගර, දුප්පත් පොහොසත් වැනි සීමා මායිම් බිඳ දමා සැමට සමව ලබා දෙමින් රජයේ අරමුණු ඉටු කිරීමට අප අමාත්‍යාංශය කටයුතු කරන අතර අමාත්‍යාංශයේ ක්‍රියාත්මක විදාතා වැඩසටහන යටතේ දිවයිනේ සෑම ප්‍රදේශයකටම විද්‍යාව, තාක්ෂණය සහ නවනිපයුම් සදහා උත්තේජන ක්‍රියාමාර්ග ගෙන යාම තුලින් ග්‍රාමීය තරුණ ප්‍රජාවගේ නව නිෂ්පාදන හැකියාවන් හඳුනා ගැනීම, නව කර්මාන්ත සඳහා අවශ්‍ය තාක්ෂණික තොරතුරු සැපයීම, දේශීය අමුද්‍රව්‍ය යොදා ගෙන නව කර්මාන්ත බිහි කිරීම මගින් නව ව්‍යවසායකත්වයක් සහ දෛනික කටයුතු සදහා හැකිතාක් විද්‍යාව සහ යෝග්‍ය තාක්ෂණය උපයෝගී කරගන්නා ප්‍රජාවක්  බිහිකරමින් ගමත් නගරයත් එක් කරමින් සිටී.

විද්‍යාව හා තාක්ෂණය කෙරෙහි ජනතා ආකල්ප වර්ධනය කිරීමත් එතුළින් අනාගත අභිප්‍රායන් ගොඩ නංවා ගැනීමටත් ප්‍රධාන වශයෙන් බලපාන්නේ විද්‍යාව හා තාක්ෂණය පිළිබඳව ජනතාව දැනුවත් වන පරාසය බව මගේ විශ්වාසයි. එබැවින් අප අමාත්‍යාංශයේ තාක්ෂණ හා පැවරුම් අංශය මඟින් පවත්වාගෙන යනු ලබන මෙම "ප්‍රභාස්වර" බ්ලොග් අඩවිය ඉතා කාලීන අවශ්‍යතාවයක් ඉටු කිරීමකි. ප්‍රභාස්වර වෙතින් ප්‍රභාසම්පන්න වන විද්‍යා තාක්ෂණ දැනුම අප රටේ දූ දරුවන්ට අනාගතය සඳහා පෙරගමන් සලසන නව හිරු කිරණක් වනු නොඅනුමානය.

එකී කාර්යය සාර්ථකව සිදු කිරීමට මාගේ සුභාසිංශන පිරිනමමි.

සන්ධ්‍යා විජයබණ්ඩාර 
ලේකම්
විද්‍යා, තාක්ෂණ හා පර්යේෂණ අමාත්‍යාංශය

0 comments:

Post a Comment