ලේකම් තුමියගේ පණිවුඩය | Message from the Secretary

ශ්‍රී ලංකාව ගෝලීය වශයෙන් වැදගත් ආර්ථික කේන්ද්‍රස්ථානයක් බවට පත් කිරීම, දැනුමේ කේන්ද්‍රස්ථානයක් බවට පත් කිරීමට අවශ්‍ය විශාල වැඩ කොටසක් විද්‍යා, තාක්ෂණ හා පර්යේෂණ අමාත්‍යාංශයට පැවරී ඇත. ලෝකයේ සියළුම සංවර්ධිත රටවල් එම තත්වයට පත්ව ඇත්තේ විද්‍යාව හා තාක්ෂණය භාවිතය ඉහල නැංවීම තුළිනි.

විද්‍යා දැනුම සහ අධ්‍යාපනය ගම්-නගර, දුප්පත් පොහොසත් වැනි සීමා මායිම් බිඳ දමා සැමට සමව ලබා දෙමින් රජයේ අරමුණු ඉටු කිරීමට අප අමාත්‍යාංශය කටයුතු කරන අතර අමාත්‍යාංශයේ ක්‍රියාත්මක විදාතා වැඩසටහන යටතේ දිවයිනේ සෑම ප්‍රදේශයකටම තාක්ෂණය ගෙන යාම සිදුකරමින් ග්‍රාමීය තරුණ ප්‍රජාවගේ නව නිෂ්පාදන හැකියාවන් හඳුනා ගැනීම, නව කර්මාන්ත සඳහා අවශ්‍ය තාක්ෂණික තොරතුරු සැපයීම, දේශීය අමුද්‍රව්‍ය යොදා ගෙන නව කර්මාන්ත බිහි කිරීම මගින් නව ව්‍යවසායක ප්‍රජාවක් බිහිකරමින් ගමත් නගරයත් එක් කරමින් සිටී.

විද්‍යාව හා තාක්ෂණය කෙරෙහි ජනතා ආකල්ප වර්ධනය කිරීමත් එතුළින් අනාගත අභිප්‍රායන් ගොඩ නංවා ගැනීමටත් ප්‍රධාන වශයෙන් බලපාන්නේ විද්‍යාව හා තාක්ෂණය පිළිබඳව ජනතාව දැනුවත් වන පරාසය බව මගේ විශ්වාසයි. එබැවින් අප අමාත්‍යාංශයේ තාක්ෂණ හා පැවරුම් අංශය මඟින් පවත්වාගෙන යනු ලබන මෙම "ප්‍රභාස්වර" බ්ලොග් අඩවිය ඉතා කාලීන අවශ්‍යතාවයක් ඉටු කිරීමකි. ප්‍රභාස්වර වෙතින් ප්‍රභාසම්පන්න වන විද්‍යා තාක්ෂණ දැනුම අප රටේ දූ දරුවන්ට අනාගතය සඳහා පෙරගමන් සලසන නව හිරු කිරණක් වනු නොඅනුමානය.


එකී කාර්යය සාර්ථකව සිදු කිරීමට මාගේ සුභාසිංශන පිරිනමමි.

ආර්.විජියලඩ්චුමි 
ලේකම්,

විද්‍යා තාක්ෂණ හා පර්යේෂණ අමාත්‍යාංශය

0 comments:

Post a Comment