December 27, 2016

 මිලියන ගණන් මිනිසුන් හෙමින් ‍හෙමින් මරණ තිරිගු පිටි.

තිරිගු පිටි ආශ්‍රිත ආහාර ප්‍රධාන ආහාරය බවට පත් කර ගැනීම  විෂ ‍බෙ‍හෙත් ‍පෙති බීම හා සමාන බව වෛද්‍ය මතයයි.‍‍ බොහෝ‍ ‍සෞඛ්‍ය ගැටලු වලට මෙම තිරිගු පිටි‍ හේතු වේ. හාම‍තේ සිටිනා මිලියන ගණන් වූ මිනිසුන් ‍වෙනු‍වෙන් ජාන ‍වෙනස් කර හා ‍දෙමහුම් ක්‍රම යොදා ‍ගෙන තිරිගු නිපද වීම රසායනික ක්‍රියාවලින් සමග සමගාමීව සිදු ‍වේ.‍ මෙම අති විශාල ආහාර නිපදවීමත් සමග මානව ශරිර‍යේ එකතු වන්නා වූ ග්ලුටන් (Gluten) නැමැති සං‍යෝගය දියවැඩියාව,  තරබාරුව හෘද ‍රෝග පිළිකා , මානසික ‍රෝග, මානසික අවපීඩනය යන ‍රෝග ගණනාවකට  දායකත්වය සපයයි.
 තිරිගු වගා කිරී‍මේ දී  ‍‍ගොවීන් තිරිගු වල වි‍‍ශේෂිත ගති ලක්ෂණ ‍තෝරා ‍ගෙන ඒවා තිරිගු ‍නොවන ශාක වලට මිශ්‍ර කර මුලුමනින්ම අද්විතීය වු ජාන හදුන්වා ‍දෙයි. එම බීජ රසායන ද්‍රව්‍ය භාවිත‍‍යෙන් විකෘතිතා ‍ප්‍රේරණය කර ඉදිරි පරම්පරා‍වේ ශාක වලට පතුරුවාලයි.

 ‍මේ ක්‍රියාවලි‍යේදී  කර්මාන්ත වලදී ‍යොදා ගන්නා ‍සෝඩියම් එසයිඩ් නම් රසායනික ද්‍රව්‍ය භාවිතා කරන අතර එය අධික විෂ සහිත රසායනික ද්‍රව්‍යකි.
 වඩාත් දරුණුම බලපෑම වනු‍යේ ‍මෙ‍හිදී ‍යොදා ගන්නා ‍‍දෙමුහුම, පිලි ‍දෙමුහුම හා විකෘතිතා ‍ප්‍රේරණ‍ය කිරිම යන තාක්ෂණයන් ‍යොදා ගැනිම පාලනය කිරීමට අසීරු,  සිමා රහිත  අන‍පේක්ෂිත ප්‍රතිඵල ගණනාවකට මුල පිරීමයි. ‍බො‍හෝ ‍වෛද්‍යවරුන් පවසන ආකාරයට ‍මෙම ‍ගොවිතැන් ක්‍රම ජාන විකරණ‍යේ වඩාත් අයහපත්ම ක්‍රම ‍වේ.
 ‍මෙම කුරු තිරිගු වලින් ගන්නා පිෂ්ඨය සුපිරි පිෂ්ඨය ‍ලෙස හදුන්වන අතර (Super starch) එහි ඇමයි‍ලොපෙක්ටින් අධික ‍ලෙස අඩංගු වේ. ඇමයි‍ලොපෙක්ටින් ඉතා ‍වේග‍යෙන් රුධිරයට සීනි එකතු කරයි.
 ‍    මෙම සුපිරි පිෂ්ඨ යොදා  සම්පූර්ණයෙන්  තිරිගු පිටි වලින් නිපද වූ පාන් ‍පෙති  2ක් මගින් සිරුරට එක් කරණ සීනි ප්‍රමාණය මේස හැදි 2 ට වඩා වැඩි ‍විය හැකි බව ඇතැම් වෛද්‍යවරුන්ගේ මතයයි.  එ‍මෙන්ම ‍මෙම තිරිගු වල  අඩංගු අධික ග්ලුටන් ප්‍රමාණය ශරීර‍යේ දැවිල්ල ඇති කරයි. ග්ලුටන් මගින් අන්ත්‍රයේ තුවාල ඇති කිරිම, ඉන්සියුලින් වලට ප්‍රති‍රෝධී විම , ශරීර‍යේ බර වැඩි වීම හා දියවැඩියාව යන අයහපත් ‍දේ ශරීරයට සිදු කරයි.

  දැනට විද්‍යාත්මකව තහවුරු කර ඇති අධ්‍යනයන්ගෙන් තහවුරු වනු‍යේ ‍මෙමගින් ස්වාභාවික ප්‍රතිශක්තියට බාධා ‍ගෙන දී  ‍රෝග ඇති කරන අතර අන්ත්‍රයේ ‍‍‍වේදනාකාරී තත්වයන් හා එමගින් ‍රෝග ගණනාවක් ඇති වන බවයි.  තිරිගු පිටි කෑම නිසා බඩගින්න ඉහල යන අතර එම ආහාර  වලට ඇබ්බැහි වීම සිදු ‍වේ. මේ නිසා තිරිගු පිටි ආහාර ගැනීම තව තවත් ආහාර  ගැනිමට  ‍පොලෙඹවන ‍බෙ‍හෙතක් වැනිය.
 


 පර්යේෂකයින් පැහැදිලි කරන ආකාරයට ග්ලුටන් ව්‍යුත්පන්න වී ඇති ‍පොලිපෙප්ටයිඩ ‍මොළ‍යේ ඇති ප්‍රතිග්‍රාහක  හා සම්බන්ධ වීමට හැක.
 එනිසා අධික ‍ලෙස ආහාර ගැනිමට ඇබිබැහි විම සිදු කරන සුපිරි ඖෂධයක් ‍ලෙස  එය ක්‍රියා කළ හැක.
 ‍කෙ‍සේ වුවද ඔබ දැනටමත් පාන් පිටි ආහාර වලට ඇබ්බැහි වු‍වෙක් නම් එමගින් මිදිමට තීරණය ‍නොකල ‍හොත් ඔබ‍ගේ වටිනා ජීවිතය ගිල ගැනිමට තිරිගු පිටි  මාරයා කටයුතු කරනු ඇත.


http://www.naturalhealth365.com/wheat.html/0 comments:

Post a Comment