December 28, 2016

රන් කහවනු උපයන නිල් අඬු ඉස්සන් වගාව


කෘෂි කාර්මික දිවි පෙවතක් උරුම ශ්‍රී ලාංකේය ජනතාවගේ ප්‍රධාන ආහාරය රස කිරීමට මිරිදිය මාළු එසේ නොමැති නම් වෙල් මාළු උපකාරී විය. ජනතාවගේ පෝෂණ අවශ්‍යතාවය මෙන්ම ආහාර රුචිය ද ඒ තුළින් වැඩුන අතර තවත් පිරිසක් මිරිදිය මසුන් අල්ලා අලෙවි කිරීමේන් තම ජීවිකාව සරු කර ගන්නා ලදි.


ලංකාවේ ගංගා ඇළ දොළ හා විල්ලුවල ස්වභාවිකව ජීවත් වූ මසුන් අතර ඉස්සන් වර්ග දක්නට ලැබුණි. ඒ අතර යොධ අඬු ඉස්සා ප්‍රධාන වේ. එම ඉස්සං සදහා ලංකාවේ දී දෙස් විදෙස් සංචාරකයන්ගේ ඉහළ ඉල්ලුමක් ඇති අතර දැනට ඇමරිකාව, යුරෝපය වැනි රටවලටද අපනය කරයි. එබැවින්, මිරිදිය ඉස්සන් බෝ කිරීම හා වර්ධනය කර අලෙවි කිරීම මුදල් උපයා ගැනීමේ කර්මාන්තයක් වී ඇත.

මිරිදිය ඉස්සන් වගාව වගාවට සුදුසු ඇයි...?
  • ලංකාවේ ආවේණික ජලජීවී විශේෂයක් බැවින් ස්වභාවික ඇළ දොළවල දක්නට ලැබේ.
  • ජලාශවල මේන්ම මිරිදිය පොකුණුවල වගා කළ හැකි වීම.
  • වැඩි වර්ධන වේගයක් පැවතීම
  • ජලයේ ලවණතාවය හා උෂ්ණත්ව පරාසයන්ට හොදින් ඔරොත්තු දීම.
  • මිරිදිය ඉස්සන් වගාවේ ලෙඩ රෝග අඩු වීම.
  • මිරිදිය ජලයේ පරිසර හිතකාමී ලෙස වගා කළ හැකි වීම.
  • බෝ කිරීම මගින් පැවුන් ලබා ගැනීමේ පහසුව.
  • වෙළද පොළ ඉල්ලුම ඇති බැවින් ඉහළ මිළක් ලැබීම.
ඉහත කරුණු සැලකීමේ දී ලංකාවේ බොහෝ දිස්ත්‍රික්කවල මෙම මිරිදිය ඉස්සන් වගා කළ හැක. 
පොකුණු ඉදි කිරීම...

මැටි සහිත ලොම් පසක් සහිත වසර පුරා අඛණ්ඩ ජල සැපවුමක් සහිත හොදින් ඉරු එළිය ලැබෙන සමතලා හෝ මද බෑවුම් සහිත, ගංවතුර තර්ජනයට ලක් නොවන, යටිතල පහසුකම් සහිත, ස්ථාන පොකුණු ඉදිකිරීමට යෝග්‍ය වේ. 
පිරිදිය ඉස්සන් වගා කිරීමට වර්ග මීටර් 500ට වඩා පොකුණු සුදුසු වන අතර ඒවා සෘජුකෝණාකාර හැඩයෙන් යුක්ත විය යුතු අතර ගැඹුර අඩි 4.5ක් හෝ 5ක විය යුතුය.  එහි පොකුණු බැමි මද ආනතියක් තිබිය යුතුය. එහිදී, අඩි 3.5ක් පමණ උසට ජලය රදවා තබා ගැනීම වැදගත් වේ. 

පොකුණට ජලය ලබා ගැනීම හා ඉවත් කිරීමට සුදුසු ප්‍රමාණයේ පී.වී.සී. බට යොදා ගත යුතුය. මිරිදිය ඉස්සන් නිදහස්, අඩ තීව්‍ර, තීව්‍ර ක්‍රමයට වගා කරන අතර ශ්‍රී ලංකාවට අඩ තීව්‍ර ක්‍රමය සුදුසු වන අතර මෙය ඒක වගාවක් හෝ බහුවගාවක් ලෙස වගා කළ හැක. 

මිරිදිය ඉස්සන් පොකුණු තුළ තැන්පත් කිරීමට පෙර පොකුණු ජලය පොහොර කිරීම සිදු කරන අතර එහි දී කාබනික හෝ අකාබනික පොහොර භාවිතා කරන අතර කාබනික පොහොර භාවිතා කිරීමේ දී ජහක්ටයාර් එකකට තිලෝ 1000-2000 යොදනු ලබයි.


පොකුණට පසු කීටයින් බහා ලීමට පෙර ක්‍රියා ශ්‍රීලී, භාහිර සැකිල්ල පිරිසිදුව ඇති, ඒකාකාරී විශාලත්වයක් පවතින, පසු කීටයින් තෝරා ගත යුතුය.


මෙහි දී වර්ග මීටරයකට පසු කීටයින් 7ක් පමණ සුදුසු අතර උදේ කාලයේ හෝ සවස් කාලයේ දී පසු කීටයින් පුදා හරිනු ලබයි.එහිදී, උපස්තර ලෙස පොල් අතු පත්ලට යෙදිය හැක.  

කුඩා කාලයේ දී දේහ බරින් 10%ක් පමණ ආහාර ලබා දෙන අතර එහි ප්‍රෝටීන් 40%ක් අඩංගු විය යුතුය. නමුත්, දේහ වර්ධනය සමග 2%ක පමණ ආහාර ප්‍රමාණයක් ලබා දෙයි. 

නිසි වර්ධනයට පැමිණීමට මාස අටක් පමණ ගතවන අතර එය වෙළද පොළ අවශ්‍යතාවය අනුව එක් වර හෝ ටිකෙන් ටික අස්වැන්න ගත හැකිය. 
පොකුණු තුළ ඉස්සන් වගාවේ දී සාමාන්‍ය ඉස්සෙකුගේ බර 60g ත් 150gත් අතර පවතී. 

මිරිදිය ඉස්සන් කිලෝ 1ක් දේශීයව රු 1000 - 1200 අතර මිළකට අළෙවි කරන අතර යුරෝපය හා ඇමරිකාව හා බොහෝ රටවලට මෙම ඉස්සන් අලෙවි කර ඉහළ විදේශ විනිමයක්නු උපයනු ලබයි. 


0 comments:

Post a Comment