November 28, 2014

නිනිති (නැනෝ) තාක්‍ෂණයේ නිර්මාණ/යෙඳුම්

නිනිති (නැනෝ) තාක්‍ෂණයේ යෙඳුම් පිළිබඳව පැහැදිලිව හා සංක්‍ෂිප්තව තේරුම් ගැනීම සඳහා The Understanding Nanotechnology වෙබ් පිටුව වෙන් වී තිබේ. විවිධ ක්‍ෂේත්‍ර වල නැනෝ තාක්‍ෂණ යෙඳුම් විස්තරාත්මකව දැන ගැනීම සඳහා ඒ ඒ ක්‍ෂේත්‍ර යටතේ ඇති උප වෙබ් පිටු නරඹන්න. නැනෝ තාක්‍ෂණය පහත පරිදි වෛද්‍ය විද්‍යාව, ඉලෙක්ට්‍රොනික විද්‍යාව, ආහාර විද්‍යාව, ඉන්ධන කෝෂ, සූර්ය කෝෂ, විදුලි කෝෂ, අභ්‍යවකාශය, පිරිසිදු ජලය, රසායනික සංවේදක, ක්‍රීඩා උපකරණ වැනි බොහෝ ක්‍ෂේත්‍රවල සංවර්ධනය හා නව නිර්මාණ සඳහා දායක වී තිබේ.
1.     වෛද්‍ය විද්‍යාව
 ශරීරයේ ආසාධිත සෛල වලට පමණක් ප්‍රතිකාර කිරීමට ඖෂධ එම සෛල වලට පමණක් ලැබෙන සේ ප්‍රවාහනය කිරීම සඳහා අණුවක ප්‍රමාණයේ නැනෝ අංශු පර්යේෂකයෝ විසින් සංවර්ධනය කර තිබේ. මෙම ක්‍රමය සම්පූර්ණ වූ පසු ප්‍රතිකාර මඟින් ශරීරයේ නිරෝගී සෛල වලට වන හානිය අවම කර ගත හැකි අතර ආබාධිත සෛල වලට නිවැරදිව ප්‍රතිකාර කළ හැකිය. වෛද්‍ය විද්‍යාවේ නැනෝ තාක්‍ෂණය භාවිතය පිළිබඳ වැඩි විස්තර සඳහා Nanotechnology Application in Medicine වෙබ් පිටුව බලන්න.


2.     ඉලෙක්ට්‍රොනික විද්‍යාව
 ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ වල බලශක්ති පරිභෝජනය, ප්‍රමාණය හා බර අඩු කිරීමට මෙන්ම ඒවායේ ක්‍රියාකාරීත්වය වර්ධනය කිරීම සඳහා නැනෝ තාක්‍ෂණය බොහෝ අවස්ථා වලදී භාවිතා කළ හැකිය. ඉලෙක්ට්‍රොනික ක්‍ෂේත්‍රයේදී නැනෝ තාක්‍ෂණයේ ක්‍රියාකාරකම් Nanotechnology Application in Electronic වෙබ් පිටුවෙන් නැරඹිය හැකිය.

3.     ආහාර විද්‍යාව
 ආහාර වගා කිරීමේ සිට ඇසුරුම්කරණය දක්වා වූ විවිධ අවස්ථා වල ක්‍රියාකාරකම් සංවර්ධනයට නැනෝ තාක්‍ෂණය විශාල බලපෑමක් සිදු කරමින් සිටී. ආහාර රසවත් කිරීමට පමණක් නොව ආහාර රක්‍ෂණය, රක්‍ෂණ ප්‍රතිලාභ සඳහා අවශ්‍ය නැනෝ ද්‍රව්‍ය සංවර්ධනය වී තිබේ. විස්තර සඳහා Nanotechnology Application in Food හි දැක්වේ.

4.     ඉන්ධන කෝෂ
 ඉන්ධන කෝෂ වල හයිඩ්‍රජන් අණු නිෂ්පාදනය සඳහා භාවිතා වන උත්ප්‍රේරක වෙනුවෙන් වියදම් අඩු කිරීමට සහ ඔක්සිජන් වායුව වැනි වෙනත් වායු වලින් හයිඩ්‍රජන් අණු වෙන් කර ගන්නා බලශක්ති කෝෂ වල භාවිතා වන තුනී පටල වල කාර්යක්‍ෂමතාව වැඩි කිරීමට නැනෝ තාක්‍ෂණය භාවිතා වේ. Nanotechnology Application in fuel cell වැඩි විස්තර ලබා ගත හැකිය.

5.     සූර්ය කෝෂ
 සාම්ප්‍රදායික සූර්ය කෝෂ වලට වඩා ඉතා අඩු පිරිවැයකින් සූර්ය කෝෂ නිෂ්පාදනයට අවශ්‍ය නැනෝ තාක්‍ෂණය සමාගම් විසින් සංවර්ධනය කර තිබේ. Nanotechnology Application in Solar cell වෙබ් පිටුවෙහි තොරතුරු ඇත.6.     බැටරි (විදුලි කෝෂ)
 නැනෝ ද්‍රව්‍ය යොදා සංවර්ධන ගුණාංග සහිත බැටරි නිෂ්පාදනය වී තිබේ. එවැනි එක් වර්ගයක බැටරි දශක කිහිපය භාවිතයෙන් සසඳා අළුත් තත්වයේ පවතී. තවත් බැටරි විශේෂයක් ඉතා ක්‍ෂණිකව ආරෝපණය කළ හැකිය. විස්තර Nanotechnology Application in Battery.

7.      අභ්‍යවකාශය
 අභ්‍යාවකාශ චාරිකා වඩා ප්‍රායෝගික කිරීමට නැනෝ තාක්‍ෂණයට හැකිය. නැනෝ ද්‍රව්‍ය වල උසස් තත්වය අනුව ඉතා සැහැල්ලු යානා පමණක් නොව කේබල් මත ඉහල ආකාශයට දිවෙන ආරෝහක නිෂ්පාදනය වුවද කළ හැකි වේ. ආකර්ශණීය ලෙස රොකට් වලට අවශ්‍ය ඉන්ධන ප්‍රමාණය අඩු වීමෙන් අභ්‍යාවකාශ චාරිකා හා සැරිසැරීම සඳහා වියදම් විශාල ලෙස අඩු වේ. විස්තර සඳහා Nanotechnology Application in Space.8.     ඉන්ධන
 අඩු වටිනාකමක් ඇති අමු ද්‍රව්‍ය වලින් ඛනිජ තෙල් නිෂ්පාදනය, වාහන සඳහා අවම ඉන්ධන භාවිතා වන එන්ජින් නිෂ්පාදනය, අමු ද්‍රව්‍ය වලින් වඩා අඩු වියදමකින් ඉන්ධන නිෂ්පාදනය වැනි නැනෝ තාක්‍ෂණික උපයෝගීතාවන් මඟින් ඩීසල්, ගෑස් වැනි ඉන්ධන වල නිෂ්පාදන අඩුව පිරිමැසීමට කටයුතු කළ හැක. Nanotechnology Application in fuel.

9.     පිරිසිදු ජලය
ජලයේ අපිරිසිදු බවට හේතු වූ ගැටළු 3 කට විසඳුම් සඳහා නැනෝ තාක්‍ෂණය භාවිතා වේ.
1.      නැනෝ ජලයේ ඇති TCE නම් පිරිසිදු කාරක වැනි කර්මාන්තශාලා අපද්‍රව්‍ය ඉවත් කිරීම.
2.      නැනෝ අංශු මඟින් රසායනික ප්‍රතික්‍රියා ඇති කිරීමෙන් ජලයේ ඇති හානි කර අපද්‍රව්‍ය හානි කර නොවන තත්වයට පරිවර්තනය කිරීම.
3.         පිරිසිදු කිරීම සඳහා භූගත ජලය පිටතට ගැනීමේ වියදම් අධික ක්‍රමය වෙනුවට භූගත මට්ටමේදී ජලය පිරිසිදු කිරීමට මෙම ක්‍රමය සාර්ථකව භාවිතා කල හැකි බව අධ්‍යනයයේදී තහවුරු වී තිබේ. Nanotechnology and Water Quality

10. රසායනික සංවේදක
 කාබන් නැනෝ ටියුබ්ස්, සින්ක් ඔක්සයිඩ් නැනෝ වයර්, පලඩියම් නැනෝ අංශු වැනි පරීක්‍ෂක මූල ද්‍රව්‍ය නැනෝ තාක්‍ෂණ පාදක සංවේදක ලෙස ඉතා කුඩා ප්‍රමාණය වූ රසායනික වාෂ්ප සොයා ගැනීමට භාවිතා කළ හැක. මෙම අංශු වල කුඩා විද්‍යුත් බව නිසා ඉතා අඩු සාන්ද්‍රනයකින් වූ රසායනික හුමාලය මවුල කිහිපයක් සංවේදකයේ ගුණ වෙනස් කල හැකි වීම මෙයට හේතුවයි. වැඩි විස්තර සඳහා Nanotechnology Application in chemical   .

11. ක්‍රීඩා උපකරණ
 ශක්තිය වැඩි කිරීම, සැහැල්ලු කිරීම සහ වායුව කාන්දු වීම වේගය අඩු කිරීම මගින්      ක්‍රීඩා  උපකරණ වැඩි දියුණු කල හැකිය. Nanotechnology Application in sport නරඹන්න.


උපුටාගැනීම: http://www.understandingnano.com/nanotech-applications.html

0 comments:

Post a Comment