October 19, 2014

සිමෙන්ති කොන්ක්‍රීට්


කොන්ක්‍රීට් භාවිතය ආරම්භයෙන් පසු ඉදිකිරීම් කර්මාන්තය  ඉතා සීඝ්‍රයෙන්ලොව පුරා පැතිරුණි. සිමෙන්ති කොන්ක්‍රීට් එදිනෙදා නිවාස තැනීමේදී , මහාපරිමාණ වාණිජ ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීමේදී හා යටිතල පහසුකම් සැපයීමේදීත් පුළුල් ලෙස භාවිතා වේ.
පුරාතනයේ පරිසරය සුරැකෙන අන්දමින් ස්වභාවික ද්‍රව්‍ය වලින් නිවාස ගොඩනැගිලි හා මංමාවත් වල පැති බැමි බෝක්කු හා පාලම් තනා තිබුණි. එබැවින් එම යටිතල පහසුකම් පරිසර හිතකාමි හරිත ඉදිකිරීම් ලෙස සැලකිය හැක.( Environmentally friendly structures)
ග්‍රාමීය පරිසරයට ආවේනික පරිසර හිතකාමී බව නගරයේ නොමැත. නගරයේ කොන්ක්‍රීට් ගොඩනැගිලි බහුල නිසා විශාල නගර වලට කොන්ක්‍රීට් වනාන්තර යැයිද කියනු ලැබේ. එහෙත් තිරසාර ඉදිකිරීම් වලදී (Sustainable construction) කොන්ක්‍රීට් වල කාර්යභාරය විශේෂිත වේ.මේ නිසා පරිසර හිතකාමී කොන්ක්‍රීට් ඉදිකිරීම් කෙරෙහි ඉංජිනේරුවන්ගේ සැලකිල්ල යොමු වී ඇත.මේ සහා යෝග්‍යතම අමුද්‍රව්‍ය තෝරා ගැනීම, ඉංජිනේරු හා වාස්තු විද්‍යාත්මක මෝස්තර, හා උසස්තම වැඩ නිමාව පවත්වා ගත යුතු වේ.මෙයින් යෝග්‍යතම අමුද්‍රව්‍ය යොදා ගැනීමේදී ශක්තිමත් කොන්ක්‍රීට් මිශ්‍රණ සාදා ගැනීම අත්‍යවශ්‍ය සාධකයකි.
ශක්තිමත් කොන්ක්‍රීට් සාදා ගැනීම සහා දැනට ලොව භාවිතා  වන්නේ සිමෙන්ති , වැලි, ජලය හා මැටල් (Metal)ය . මෙම ද්‍රව්‍ය සුදුසු අනුපාතයන් අනුව මිශ්‍ර කිරීමෙන් ශක්තිමත් භාවයෙන් අඩු වැඩි කොන්ක්‍රීට් මිශ්‍රණ සාදා ගත හැකිය. මෙසේ මිශ්‍රණ සාදා ගැනීමේදී අවශ්‍ය කරන ශක්තිය( Strength) , කල්පැවැත්ම (Durability), ආර්ථික වාසිය (Economic benefits) සොයා බලනු ලැබේ.

කොන්ක්‍රීට් සහා සෑම සිමෙන්ති වර්ගයක්ම සුදුසු නොවේ. මේ සහා සාමාන්‍ය පෝට්ලන්ඩ් සිමෙන්ති භාවිතා කරනු ලැබේ. (Ordinary Portland Cement). මෙම සිමෙන්ති විද්‍යාගාර පරීක්ෂණයන්ට ලක්විය යුතුය. සිමෙන්ති සාමාන්‍යයෙන් බන්ධනයක් (Binder)  වශයෙන් හුන්වනු ලැබේ.
කොන්ක්‍රීට් සෑදීම සහා භාවිතා කරන වැලි (Fine Aggregate) නිතරම පිරිසිදු ගංගා වැලි විය යුතුය. වඩා සිනිදු සහ වඩාත් රළු වැලි කොන්ක්‍රීට් සහා සුදුසු නොවන අතර සෑම ප්‍රමාණයේම අංශු අඩංගු ඉංජිනේරුවන් විසින් අනුමත කරන ලද වැලි (Graded Sand) පමණක් භාවිතයට සුදුසුය.

මැටල් (Course Aggregate) නිතරම කුඩු කරන ලද තද කළු ගල් (Crushed Stone) විය යුතුය. තියුණු පැති (Sharp Edges) තිබීම එකිනෙක බන්ධනය වීම සහා අත්‍යවශ්‍යය. ගෙවී ගිය රවුම් හැඩැති මැටල් සුදුසු නොවේ. ලංකාව වැනි රටවල භූමියේ කළුගල් පිහිටා ඇති නමුත් කාන්තාර රටවලදී මැටල් වෙනුවට පොළොවෙන් හාරා ගන්නා ලොකු ගල් කැට භාවිතා කරනු ලැබේ. කොන්ක්‍රීට් භාවිතා කරන ස්ථානය අනුව මැටල් වල ප්‍රමාණයතෝරා ගනු ලැබේ.මැටල් වල ප්‍රමාණයන්  මි.මී.10,20, 40 ආදී වශයෙන් වේ.
ජලය භාවිතා කරනුයේ මෙම ද්‍රව්‍ය එකට මිශ්‍ර කිරීමටත් සිමෙන්ති වල රසායනික ප්‍රතික්‍රියාව ඇති කර ශක්තිමත් බන්ධනයකින් මැටල් හා වැලි එකට බැ තැබීමටත්ය. ජලයද එකතු කළ යුත්තේ නියමිත අනුපාතයන් වලට පමණී.වැඩියෙන් ජලය එකතු කිරීම කොන්ක්‍රීට් වල ශක්තියට ඉතාමත් හානිදායක වේ. අඩුවෙන් ජලය එකතු කිරීමෙන් සිමෙන්ති වල රසායනික ප්‍රතික්‍රියාව සම්පූර්ණ නොවීමෙන් කොන්ක්‍රීට් වල ශක්තිය හීන වේ හෙවත් බොල් වේ. සිමෙන්ති හා ජලයේ අනුපාතය සාමාන්‍යයෙන්
සිමෙන්ති බරින් 0.5 ක් පමණය. මෙය සිමෙන්ති හා ජලය අනුපාතය (Water Cement Ratio ) වශයෙන් හැින්වේ. කොන්ක්‍රීට් නියමිත දින ගණනාවක් ජලයෙන් වැසී තිබිය යුතු වේ. මෙය Curing යනුවෙන් හුන්වනු ලැබේ. රසායනික ප්‍රතික්‍රියාව මුල් දින 7 තුළදී ඉතාමත් වේගයෙන් සිදුවන බැවින් එම දින 7 තුළ කොක්ක්‍රීට් නිතරම තෙතමනයෙන් තිබිය යුතුය. ඉන්පසුවද දින 28 ක් යන තෙක් වරින් වර තෙමා තැබිය යුතුය.
කොන්ක්‍රීට් වල ශක්තිය වැඩි කිරීම සහා නොයෙක් ප්‍රමාණයේ වානේ කම්බි භාවිතා කරනු ලැබේ. මි.මී.6,10,12,16,20,25,32 වශයෙන් වේ. උදාහරණ වශයෙන් සාමාන්‍ය අත්තිවාරමක් සහා මි.මී.10 ද කුළුණු සහා මි.මී.16, 20 ආදියද ස්ලැබ් සහා මි.මී.12 හා 16 වශයෙන්ද වේ.

සකස් කළේ
ඩී.එස්.උඩහේන්තැන්න 

Graph -

0 comments:

Post a Comment