March 27, 2014

සුළඟින්(සාමාන්‍ය වායු වලින්) ධාවනය වන වාහන

ඉන්ධන අවසාන වන විට වාහන ධාවනයට විකල්ප බලශක්ති  අවශ්‍යතාවය නිතැනින්ම මතුවේ. සුළඟ (සාමාන්‍ය වායු) සාර්වත්‍රික සහ පිරිසිදු වන අතර නොමිලේ ලබාගත හැකිය. එහෙත් සුළඟින් (සාමාන්‍ය වායු වලින්) බලය ලබා ගැනීමට බලය අවශ්‍ය වේ. සුළඟ (සාමාන්‍ය වායු) සම්පීඩනයෙන් බලය ලබාගත හැකිවීම නිසා සම්පූර්ණ සුළඟින් (සාමාන්‍ය වායු වලින්) ධාවනය වන වාහන නිෂ්පාදනය අපහසු වී තිබේ. තාක්ෂණ ක්‍රම දෙකක් එක් කිරීමෙන් මෙම අභියෝගය ජයගත හැකි බව ප්‍රංශයේ PSA Peugeot Citroen රථවාහන නිෂ්පාදන සමාගමේ ඉංජිනේරුවෝ දෙදෙනෙකු ප්‍රකාශ කරති. වායු /ගැසොලින් එංජිම් (gasoline engine) සහ ද්‍රාව තාක්ෂණය (hydraulics) මේ සඳහා යොදා ගැනේ. නව සංකල්ප අත්හදා බැලීම සඳහා 2010 වසරේදී දෙමුහුන් වායු වැඩසටහනක් (Hybrid Air Program) ක්‍රියාත්මක කරන ලදී. එහිදී වාණිජ අහස් යාත්‍රාවක ද්‍රාවක පද්ධතියට මෝටර් රථ එංජිමක්  සම්බන්ධ කර තිබේ. සාර්ථක විය නොහැකි බවට බොහෝදෙනා විශ්වාස කරන ව්‍යාපෘතියක් ඉදිරියට ගෙන යෑම අපේ උත්සහය යැයි ඉංජිනේරු කරීම් මොකඩම් පවසයි.

මොකඩම් හා ඇනිඩ්‍රිව්යාස් විසින් නිර්මාණය කළ දෙමුහුන් සුළං(සාමාන්‍ය වායු)  බල දුම්රියෙහි (Hybrid Air Powertrain) ද්‍රාවක පොම්ප සහ පිස්ටන් (piston) භාවිතා කර ටැංකියක් තුළ හයිඩ්‍රජන් වායුව සම්පීඩනය සිදුවේ. මෙය අධිපීඩන මාවායකය/ඇකියුමිලේටරය (accumulator) නම් වේ. ඇක්සලේටරය (Accelerator/ත්වරකය) පැඟීමෙන් පීඩිත වායු මුදා හැරේ. එම වායුව නිසා ද්‍රාවක ද්‍රව පොම්පය තුල ආපසු ගමන් කරයි. මේ නිසා පොම්පය මෝටරයක් ලෙස ක්‍රියා කර රෝද සඳහා බලය ලබාදේ. ද්‍රාවක ද්‍රව අවසානයේදී දෙවන ටැංකියේ තැන්පත් වේ.
සාමාන්‍ය ධාවනයේදී පද්ධතියට සුළං සහ වායු (Air & Gas) බල වලට මාරුවීම සිදුවේ.දෙමුහුන් විදුලි බල වාහන මෙන් වායු එංජිම (gasoline engine) අධිවේගී මාර්ග වලදී,ඳු වලදී  අමතර බලය සපයයි. ප්‍රතිජීවන තිරිංග පද්ධතිය ක්‍රියාත්මක නොවුනහොත්, එය හයිඩ්‍රජන් ටැංකිය ප්‍රතිපීඩනය කරයි. පැයට සැතපුම් 43 ක වේගයෙන් ධාවනය වන විට මුළු ධාවනයෙන් 60% - 80% ක් අතර ප්‍රමාණයක් සුළඟ(සාමාන්‍ය වායු)  මඟින් ධාවනය වන බව ඉංජිනේරුවරු පවසති.
වායු-විදුලි එංජිම් (gasoline-electric engine) සමඟ සංසන්නයේදී  දෙමුහුන් සුළං(සාමාන්‍ය වායු)  බල දුම්රිය සැහැල්ලු සහ ලාභදායී වේ. ඒවාගේම  එහි විශාල බැටරි නොමැති බැවින්විශාල ඉඩ ප්‍රමාණයක් මගීන් හා භාණ්ඩ සඳහා ඉතිරි වේ. පද්ධතිය නිර්මාණය කර ඇත්තේ වාහනයේ ජීව කාලය තුළදීම නඩත්තුවකින් තොරව ක්‍රියාත්මක වීමටය. සුළං (සාමාන්‍ය වායු)   ප්‍රතිආරෝපය කිරීම පමණක් සිදු කිරීම සමහර විට අවශ්‍යවනු ඇත.
යාස් සහ මොකඩම්ගේ සැලසුම් සාර්ථක බැවින් PSA Peugeot Citroen සමාගම සුළඟ(සාමාන්‍ය වායු) මගින් ධාවනය වන වාහන නිෂ්පාදනය කිරීමට තීරණය කර තිබේ. දෙමුහුන් සාමාන්‍ය වායු  බල දුම්රිය වසර 2015 දී යුරෝපීය හා ජාත්‍යන්තර වෙළඳපොළට ඉදිරිපත් කරන බව සමාගම පවසයි. මිල මෙතෙක් නියම කර නැතත් සුළං (සාමාන්‍ය වායු)  මෝටර් රථ මිල සාමාන්‍ය මෝටර් රථ මිල ගණන් වලට සමාන වනු ඇතැයි සඳහන්වේ.

උපුටාගැනීම:
Source-University of Illinois   
The Car That Runs On Air      http://www.popsci.com/article/cars/car-runs-air

0 comments:

Post a Comment