September 4, 2015

පාන් ආහාරයට ගත්විට ඔබටත් අපහසුතා දැ‍නෙනවාද?


පාන් ආහාරයට ගත්විට අපහසුවක් දැ‍නෙන් ‍නේ ඇයි යන්න ඔබ දන්නවාද?පාන් ,බනිස්,‍පේස්ට්‍රි වැනි ‍බේකරි නිෂ්පාදන ආහාරයට ගත්විට බඩ පිපීම වැනි අපහසුතාවයන් ඇති‍වේ. බො‍හෝ විට තිරිගුපිටි උප‍යෝගි කර ගනිමින් පාන් ඇතුළු ‍නො‍යෙකුත් පිටි ආහාර  නිෂ්පාදනය කරනු ලැ‍බේ.‍
මෙම තිරිගු පිටිවල ප්‍රධාන සංයෝග තුනක් දැකිය හැක.එනමි ග්ලුටන් ,WGA(Wheat Germ Agglutinin) , සහ ඔපියොයිඩ් පෙප්ටයිඩයන්ය. තිරිගු ,බාර්ලි සහ රයි වැනි ධාන්‍යවල පවතින ප්‍රෝටීන අතරින් 80% ක් පමණ අඩංගු වනුයේ ග්ලුටන් නැමති ප්‍රෝටීනයයි. පාන් පිටිවල අඩංගු මෙම ග්ලුටන් ප්‍රෝටීනයට ඇති සං‍‍වේදි බව නිසා ‍ඉහත සදහන් අපහසුතාවයන් ඇති‍‍වේ. 

ඕට්ස්,බක්ව්ට්,සහල්,‍මෙ‍නේරි,බඩඉරිගු,ඉරිගු සහ කින්වා යන ධාන්‍ය ග්ලුටන් වලින් නිදහස්වු ධාන්‍යය ‍වේ. 

පාන්පිටිවල පවතින එකි‍නෙකට බැදුනු ස්වභාවයට ‍හේතුව වනු‍යේද  ‍මෙම ග්ලුටන් ‍ප්‍රෝටීනයයි.ඇනු පාන්පිටි පිමිබීමට,නියම හැඩයක් ලබාගැනීමට සහ අවසන් නිෂ්පාදනය ‍හොද සැපී‍‍මේ ස්වභාවයක් ‍ගෙන දීමට ‍මෙම ග්ලුටන් ‍ප්‍රෝටීනය උපකාරි ‍වේ.
ග්ලුටන් පරිවෘත්තීය ක්‍රියාවලියට භාජනය වීම සදහා අප ශරීරය තුල එන්සයිම ‍නොමැති බව ‍‍මේරිලන්ඩි  විශ්වවිද්‍යාල‍යේ සීලියක් පර් ‍යේෂණ මධ්‍යස්ථානය මගින් අනාවරණය කර ඇත.ග්ලුටන් ශරීරගතවු විට ‍ එය අ‍පේ බඩවැල් බිත්ති කෙතරමි ‍හොදින් වැ‍සෙනවාද සහ අ‍පේ ප්‍රතිශක්ති පද්ධතිය එයට ප්‍රතික්‍රියා කරන් ‍නේ ‍කෙ‍සේද යන්න මත සියල්ල රදා පවති. 
තිරිගු ඇට‍යේ ග්ලුටන් ‍කොටස ග්ලයඩින් සහ ග්ලු‍ටෙනින් යන ප්‍රධාන ‍කොටස් දෙකකින් යුක්ත ‍වේ.විද්‍යාඥයන් විසින් ග්ලයඩින් , ග්ලුටන් වල විෂ ‍කොටස ‍ලෙස හදුන්වයි.මෙම ග්ලයඩින්හි ව්‍යුහය තෛයිරොයිඩය සහ අග්න්‍යාසය වැනි අවයවයන්හි පවතින පටකයන්හි අඩංගු ප්‍රෝටීනයන්හි ව්‍යුහයට සමානතාවයක් ගනි.එබැවින් ග්ලයඩින්ට එරෙහිව ක්‍රියාත්මක වන ප්‍රතිදේහ , ඉහත අවයවයන්ට එරෙහිවද ක්‍රියාකිරිම ආරමිභවේ.අවසානයේ තෛයිරොයිඩි ග්‍රන්ථිය ආශ්‍රිත රෝග සහ දියවැඩියාව වැනි රෝගාබාධයන්ට ගොදුරු වේ.   
 
අප ශරීර‍යේ අඩංගු එන්සයිම  මගින් ග්ලයිඩින් බිදිය හැකි වනු‍යේ ඇමයි‍නෝ අමිල අඩංගු සං‍යෝගයක් බවට පමණි.එහි ඇති විශාලබව නිසා නියම ‍ලෙස කුඩා බඩවැ‍ලේ බිත්ති තුලින් උරා ගැනීමට ‍නොහැකි ‍වේ.එවිට ඇමයි‍නෝඅමිල සං‍යෝගය උරාගැනිමට බඩවැ‍ලේ බිත්තියට විශාලවීමට සිදු‍වේ.‍මෙම ග්ලුටන් අඩංගු ආහාර ශරීරගතවු විට ප්‍රතිශක්ති පද්ධතිය ක්‍රියාත්මක වීමට පටන් ගනී. බඩවැ‍ලේ බිත්ති විශාල වී‍‍මේදි ප්‍රතිශක්ති පද්ධතිය ‍තේරුමිගනු‍යේ ඇමයි‍‍නෝ අමිල සං‍යෝගය සතු‍රෙක් ‍ලෙසටය.එවිට ප්‍රතිශක්ති පද්ධතිය සතුරාට එ‍රෙහිව ක්‍රියාකිරිමට පටන් ගනි.

සාමාන්‍ය පුද්ගලයෙකු‍ගේ නමි ‍මෙම විශාල වු බඩවැල් බිත්ති ආපසු වැසී කුඩාබඩවැල සාමාන්‍ය තත්වයට පත් ‍වේ.තවද බඩවැල් කලාපයේ රැදි ඇති ඇමයි‍‍නෝ අමිල සං‍යෝග නැවත ප්‍රතිශක්ති පද්ධතියේ සැලකිල්ලට භාජනය වීමට ප්‍රථම මලපහ සමග පිට‍වේ.ජනගහන‍‍යෙන් සැලකිය යුතු ප්‍රතිශතයක් ග්ලුටන් සදහා සං‍‍වේදි බව පර්  ‍යේෂණ හරහා අනාවරණය වී ඇත.එ‍සේ ග්ලුටන් සදහා ප්‍රතිචාර දක්වන්නන් ග්ලුටන් පරි‍භෝජනය කරන තාක්කල් බඩවැල් බිත්ති විශාලවී පවති.සීලියක් ‍රෝගය පවතින විට ප්‍රතිශක්ති පද්ධතිය නිසියාකාරව ක්‍රියාත්මක ‍නොවී බඩවැල් බිත්ති  හානියට පත් ‍වේ. එමගින් ආහාර ජීරණය යථාපරිදි සිදු නොවන අතර කැල්සියමි ,යකඩ, සින්ක් යන ‍‍ලෝහ සහ සියළුම ‍පෝෂ්‍ය පදාර්ථ අව‍ශෝෂණය සදහා බාධා පමුණුවන බවද පර් ‍යේෂණ හරහා අනාවරණය වී ඇත.එමගින් පෝෂණ ඌනතාවයන්ට ලක්වනු ඇත. එ‍මෙන්ම ‍මෙම ධන්‍යයන්හි අත්‍යාවශ්‍ය ඇමයි‍නෝ අමිල සියල්ලක්ම අඩංගු ‍නොවන නිසා ජීවින් සදහා ඉතාමත් අඩු ‍ප්‍රෝටීන් ප්‍රභවයකි. 
තවද මෙම ග්ලුටන් ප්‍රෝටිනයට එරෙහිව ක්‍රියාත්මක වන ප්‍රතිදේහ, හෘදපටකයන්ට එරෙහිවද ක්‍රියාත්මක වීම නිසා හෘදයාබාධ වැළදීමේ හැකියාවද ඇත.එමෙන්ම මෙම ග්ලුටන් ප්‍රෝටීනයෙහි පිලිකා අවධානමද පවතින බව සොයාගෙන ඇත.   
මෙම තිරිගු වල දැකිය හැකි ඔපියොයිඩ් පෙප්ටයිඩයන් මනසෙහි විකෘති ක්‍රියාකාරිත්වයන් සදහා බලපාන අතර එම රසායනික ද්‍රව්‍යය ඕපියමි සහ මෝෆීන් වැනි මානසික ක්‍රියාකාරිත්වය කෙරෙහි බලපාන ඖෂධයන්ගේද දැකිය හැක.
තවද පාන්වල පවතින පිෂ්ඨය ආහාරමාර්ග පද්ධතිය හරහා ග්ලු‍කෝස් ‍ලෙස රුධිර පද්ධතියට ඇතුල් ‍වේ.අ‍නෙකුත් කා‍බෝහයි‍‍‍‍‍ඩ්‍රේට ‍මෙන් ‍නොව තිරිගු වල අඩංගු ඇමිප්‍‍ලොපෙක්ටීන් ඒ නැමති මුලද්‍රව්‍යය ඉතා ‍‍‍වේග‍යෙන් සීනි බවට පරිවර්තනය ‍වේ. රුධිර‍යේ සීනි මටිටම ‍මේ ‍හේතු‍වෙන් වැඩිවිය හැක. ‍බො‍හෝ පාන්වල අඩංගු සිනි ශරීරයට අහිතකර බව ‍සොයාගෙන ඇත.
බාර්ලි ,ඕට්ස් , රයි සහ තිරිගු වැනි ධාන්‍ය  ශරීර‍යේ ස්වභාවික ආරක්ෂක ක්‍රියාවලියක් සදහා දායක වන  ශ්‍ලේෂ්මල නිෂ්පාදනයට උපකාරි ‍වේ. ශරීර‍යේ පවතින ‍සෛල ,පටක,සහ අවයව ආරක්ෂාකරලිමට ‍මෙම ශ්‍ලේෂ්මල දායක ‍වේ.නමුත් නිතරම ‍මෙම ශ්‍ලේෂ්මල නිෂ්පාදනය, ‍පෙනහළු සහ නාස් මාර්ගය අවහිර වීමට තුඩු ‍දේ.එබැවින් ‍මෙවැනිවු අපහසුතාවයන්  ගෙන් සපිරි බේකරි නිෂ්පාදන නිතර ආහාරයට ගැනිම අපට එතරමිම ගුණදායක ‍නොවන බව ‍මෙයින් ඔබට අවධාරණය කරමි.

උපුටාගැනීම -   www.organicfacts.net/health-benefits/cereals
                        www.body building.com/wheat


කේ.එච්.එම්.එම්.එම්.ඡයවර්ධන
විද්‍යා හා තාක්ෂණ නිලධාරි

  


0 comments:

Post a Comment