September 16, 2015

ගස් ගැන රස කතා


වැඩිම වට ප්‍රමාණයක් සහිත ශාකය
වැඩිම වට ප්‍රමාණක් සහිත ශාකය ලෙස සලකන්නේ Montezuma Cypress න කමින් හදුන්වන ශාකයයි. මෙය ඇමරිකාවේ මෙක්සිකන් ප්‍රන්තයේ ඇත. ශාකයේ වට ප්‍රමාණය අඩි 190 ක් වන බව කිවේ.

උසම ශාකය
උසම ශාක වශයෙන් සලකන්නේ Coast Redwoods නමින් හදුන්වන ශාකයයි.මේ විශේෂය නම් කර තිබෙන්නේ Sequoia Sempervirens   යන විද්‍යාත්මක නමිනි. ලොව උසම ශාකය හැටියට සලකන්නේ  මේ විශේෂයටම  අයත් ශාකයකි. එය හයිපෙරියොන්  (Hyperion) නමිනුත් හැදින්වේ. එහි උස 379.3 m කි.


   විශාලම ශාකය
විශාලම ශාකය ලෙස නම් කර ඇත්තේ Sequoiaderdron Giganteum යන විශේෂයට අයත් ශාකයකි. ශාකය තිබෙන්නේ ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදයේය. විශාලම ශාකය ලෙස සලකන  මෙහි බර ටොන් 1900 කට  වැඩි බවට ඇස්තමේන්තු කර ඇත. 
 
වේගවත්ම ශාකය
Bunchherry Dogwood  ශාකයේ පුෂ්පය විවෘත වූ පසු  ඉතා වේගයෙන් පරාග  වායුගෝලයට විහිදුවන බව කියවේ. එතරම් වේගයෙන් පරාග වායුගෝලයට විහිදු වන වෙනත් ගසක් නැති බව විද්‍යාඥයෝ පවසති.


පැරෂුට් මල්
මේ මල් වල ස්වරූපය  පැරෂුටයක් මෙනි. මලට මල් පෙති වලින් සැදුනු ඉතා දිගු මුකුටක් ඇත.
නැම්බියා කතරෙහි ගස
Welwrtschia mirabilis   යන විද්‍යාත්මක   නමින් හැදින්වෙන ශාක වසර සිය ගණයක් පුරා  නැම්බියා   කතරෙහි වැඩෙන්නකි. ඒ වුනත්  ඇත්තේ කොළ(ශාක පත්‍ර) 2 ක් පමණි. 

  මාංශභක්ෂක ශාක
ශාකය මතට එන කෘමීන් වැනි කුඩා සතුන් අල්ලා ගන්නා ශාක මේ කොටසට අයත් වේ. සතුන්ගෙන් අවශෝෂණය කර  ගන්නට  හැකි පෝෂණ කොටස්  ලබා ගැනීමට ශාක මෙම  උපක්‍රමය යොදා  ගනී.

 ටැනින් රසයේ  රහස
ශාක තුල තිබෙන බොහෝ රසායනික  සතුන්ට අහිතකරය. නැත්තම් සතුන්ට අප්‍රසන්නය බවක් ඇති කරයි. ඒත් ටැනින්  නැමැති  රසායනිකයෙන් නැගෙන තිත්ත රසයට මිනිසා කැමතිය ඔහු බොන්නේ ඒ නිසයි.
හිසරදයට  විලෝ
සැලිසිලික් අම්ලය නිපදවන්නේ  විලෝ ගස් වලය. මේ අම්ලය වඩාත් වැදගත් වන්නේ හිසරදයට ඖෂධයක් ලෙසිනි.
ෆොක්ස්ග්ලවුස්
මේ ශාක  විශේෂයෙන් විෂ වර්ගයක් නිපද වේ. මේ විෂ වර්ගය බොහෝ සතුන්ට මරණය කැදවයි. ඒත් මිනිස්සුන් මේ ශාක විශේෂය ඖෂධයක් ලෙස භාවිත කරයි. එයින් නිපදවන ඖෂධය වැදගත් වන්නේ     අවධානම් ලෙස වේගවත් වන හෘද ස්පන්දනය මඩින්නටය.

මැලේරියාවට එරෙහි ඹෟෂධය
දකුණු ඇමරිකානු ස්වදේශිකයන් සින්කෝනා ශාකයේ යුෂ මැලේරියාවට බෙහෙතක් ලෙස භාවිතයට ගනී. ක්වීනික් නැමැති මේ ඹෟෂධය අදටත් මැලේරියාව එරෙහිව සටන් කරන්නට තිබෙන ප්‍රබල අවියකි.
 
සැකසුම - ඒ.ඒ.සී.වී. අතාවුද
විද්‍යා හා තාක්ෂණ නිලධාරි 
අරණායක

45 comments:

Here's the softwares that you can use free. You guys just visit our site and get all the latest and older softwares Araxis Merge Crack Kindly click on here and visit our website and read more.
Araxis Merge Crack
CloudMounter Crack
Genymotion Crack Desktop
IDM Crack Free Download
Ludo Star Mod Apk

Wow! I really like the template/theme on this blog.
It's simple but effective. It is often difficult to achieve the "perfect balance" between use and appearance.
I must say you did a good job on this. In addition, the blog loads very quickly in Opera.
Extraordinary blog!
driver booster pro product key
abbyy fine reader crack

You have a great site, but I wanted to know if you know it
any community forum dedicated to the same topics
discussed in this article? I really want to be a part
of a society where they can receive information from others with knowledge and interests.
If you have any suggestions, please let us know. I appreciate!
vsdc free video editor crack
netbalancer crack
teplate toaster crack
bs player pro crack

Thank you for another fantastic piece. Where else might somebody receive that type of information in such a well-written format?
I'm giving a presentation next week, and I'm looking for relevant material.
nordvpn crack
dsynchronize crack
coolutils total pdf converter crack

I really appreciate your clever writing as a design for your blog.
Is it a payment problem or did you receive it yourself?
In any case, it is best to stay in writing.
It's rare to see a webpage as beautiful as this one.
windows 10 home crack
easyworship crack
avg pc tuneup product key crack
cubase pro crack

. For being the first person to come in and the last person to leave, we commend your dedication and hard work!

templatetoaster crack
clip studio-paint ex crack
sidify music converter crack

Thank you, I recently asked for information on this topic and yours is the largest I have found so far.
Marvel's Avengers Crack
DOOM Eternal Crack
winzip pro crack
digikitz tapemafia crack

Its a Very Great and Amazing Blog Dear This is Very Great and Helpful..
Talha PC
Crackedithere
connectify hotspot pro crack
disk drill pro crack

I really appreciate your smart writing, like the design of your blog.
Problems with payment or did you pick it up yourself?
Either way, it's best to keep a record.
It is not difficult to see such a beautiful place.
driver booster crack
remote desktop manager enterprise crack
quarkxpress crack
driver booster pro crack

I like this article. I was searching over search engines and found your blog and it really helps thank you very much…
anymp4 dvd creator crack is the best software ever introduced by the company. anymp4 dvd creator crack is very famous due to its user friendly interface and mostly computer literate people do not require the training for operating this latest version of the software. anymp4 dvd creator crack previous version of AnyMP4 DVD Creator Key is somehow difficult but expert users prefer that version. anymp4 dvd creator crack has some shortcut keys to operate. anymp4 dvd creator crack the versions of AnyMP4 DVD Creator are compatible with Windows all versions and smooth work on Mac as well.

Oh, God! Wonderful friend article! Thanks. However, I have problems with your RSS feed.
I don't understand why I can't join. Does anyone have the same problems with RSS? Who knows the answer, could you answer me? Thanks!!
emco remote installer crack
easy file renamer crack
daemon tools lite crack
reaper crack

I like your all post. You Have Done really good Work On This Site. Thank you For The Information You provided. It helps Me a lot.
it Is Very Informative Thanks For Sharing. I have also Paid This sharing. I am ImPressed For With your Post Because This post is very
is very beneficial for me and provides new knowledge to me. This is a cleverly
written article. Good work with the hard work you have done I appreciate your work thanks for sharing it. It Is very Wounder Full Post
iobit uninstaller pro crack
iobit uninstaller pro crack
iobit uninstaller pro crack
iobit uninstaller pro crack
iobit uninstaller pro crack
iobit uninstaller pro crack
iobit uninstaller pro crack
iobit uninstaller pro crack
iobit uninstaller pro crack
iobit uninstaller pro crack

Hey, I'm happy to hear that you did an excellent job.
I'm going to return to read it and recommend it to my acquaintances based on my impressions.
I'm sure they'll find something useful from this website.
clip studio paint ex crack
bulk image downloader crack
idimager photo supreme crack

Excellent post! We will be linking to this great post on our site. Keep up the good writing.This is one of the best posts in the world I am very happy to you share this post was very impressive for the people.
pure crack
werewolf the apocalypse earthblood crack
Pro Cycling Manager Crack

your article so amazing and informative. Your writing skill is also very well. Your article is really addictive. Keep posting. keep sharing the knowledge. I love to read your articles.
english stories english short stories with moral value What is the factorial of 100

Hello there, wonderful blog! Does it take a lot of oof work to manage a business like this? I don't know much about programming,
mass effect andromeda full game
vyprvpn crack serial key
wave tune real-time crack download
imyfone fixppo crack

Hello Everyone this page has usefull information,as i found the content in post this also have the relative ideas, Thanks...!!
wondershare tunesgo crack/
iskysoft data recovery crack
vmix pro crack

Thank you for letting me voice my thoughts about your article. You write every blog post so well. Keep it up and best of luck. I hope to see a useful post in the future.

SketchUp Pro Crack
Hello Everyone this page has usefull information,as i found the content in post this also have the relative ideas, Thanks...!!
KMPlayer Crack
Hitman Pro Crack
EaseUS partition master crack
Final Cut Pro X Crack
Winstep Nexus Ultimate Crack

At Delite Cleaning Services We care about the needs of our clients and endeavour to meet their needs with excellence. Excellent at cleaning and maintaining great relationships with our clients.


I am very thankful for the effort put on by you, to help us, Thank you so much for the post it is very helpful, keep posting such type of Article.
Windows Repair Toolbox Crack
Traktor Pro Crack

ගස් ගැන රස කතා ~ ප්‍රභාස්වර >>>>> Download Now

>>>>> Download Full

ගස් ගැන රස කතා ~ ප්‍රභාස්වර >>>>> Download LINK

>>>>> Download Now

ගස් ගැන රස කතා ~ ප්‍රභාස්වර >>>>> Download Full

>>>>> Download LINK p4

This is an excellent article. This application has a lot of attraction for me. It's quite easy to use.
https://softhound.net/passfab-android-unlocker/

https://windowsactivators.org/wondershare-video-converter-ultimate-crack/
Your work is greatly appreciated. My favorite blog

Wow, amazing block structure! How long
Have you written a blog before? Working on a blog seems easy.
The overview of your website is pretty good, not to mention what it does.
In the content!
vstkey.com
AnyMP4 DVD Creator Crack

Nice article and explanation Keep continuing to write an article like this you may also check my website Crack Softwares Download
wincatalog-crack
goodsync-enterprise-crack
lucky-patcher-crack

Post a Comment