January 21, 2016

විවිධ සත්ව වර්ග 100 ක පමණ වාසභවන වූ නිවාස

නිවාස වල වෙසෙන සන්ධිපාදිකයන් පිළිබඳ ප්‍රථම වරට කරන ලද පුළුල් පරීක්ෂණයට අනුව සාමාන්‍යයෙන් දැකීමට අකමැති සත්ව විශේෂ 100 ක් පමණ නිවාස වල වාසය කරන බව අධ්‍යනය කර තිබේ.
සංකීර්ණ පරිසර පද්ධතියක් වූ සමහර සත්ව විශේෂ නියපොතු කැබලි, පාන් රොඩු වැනි ආහාර මත යැපේ. ඉතිරි කොටස අහඹු ලෙස මෙම  භියකරු ලෝකයේ සිර වූ ආගන්තුකයන්  වන අතර ඔවුන්ව බොහෝ ගේහිමියන් නොහදුනති.

මේ පරීක්ෂණය ක්‍රියාත්මක කර ඇති උතුරු කැරොලිනා හි ග්‍රාමිය ප්‍රදේශ වල විවිධා කාර වූ නිවාස 50 කදී මූලික ලෙස කෘමීන්, මකුළුවන්, කුරුමිණියන්, ගුල්ලන්, මැස්සන් හා කූබීන් වර්ග 579 ක් සොයාගෙන ඇත. මේ පිළිබඳව දැනගත් ගේ හිමියන් බොහෝ සේ කලබලයට හා භීතියට පත්වූවද එය සාමාන්‍ය තත්වයක් බව ඔවුනට පරීක්ෂණ කණ්ඩායම විසින් වටහා දුන් බව එහි ප්‍රධානියා වන උතුරු කැරොලිනා රාජ්‍ය විශ්ව විද්‍යාලයේ මැට් බර්ටන් පවසයි.
මෙමගින් නවීන නිවාස  නිසරු කාන්තාර යන මතය සාධාරණ නොවන බවත් ඇත්ත වශයෙන් නවීන නිවාස නුදුටු ජීවින් හා සහවාසය කරන බවත් ඔහු තව දුරටත් කියා සිටී. නිරීක්ෂණය කරන ලද කාමර 554 ක් කාමර 5 ක් හැර ඉතිරි සියල්ලෙහි අවම වශයෙන් මෙවැනි එක් සත්ව විශේෂයක් හෝ වාසය කරන බව හඳුනා ගැනීමද ඉතා පුදුම සහගත බව වාර්තා වේ. මකුළුවන් හා මැස්සන් වැනි සත්ව විශේෂ නිවසේ ස්ථිර වාසය සඳහා අනුවර්තනය වී ඇත.
උපුටාගැනීම :
 your home is a jungle inhabited by 100 different species 
https://www.newscientist.com/article/2073729-your-home-is-a-jungle-inhabited-by-100-different-species/

36 comments:

folder lock khokharpc Thanks for this post, I really found this very helpful. And blog about best time to post on cuber law is very useful.

camtasia studio farooqpc Thanks for sharing such great information, I highly appreciate your hard-working skills which are quite beneficial for me.

I really enjoy reading your post about this Posting. This sort of clever work and coverage! Keep up the wonderful works guys, thanks for sharing davinci-resolve-crack

Such a nice and helpful piece of information. I’m so happy that you shared this helpful information with us. Please keep us up to date like this. Thanks for sharing. 3d-coat-crack-with-serial-key

tenorshare-reiboot-pro-crack could be the hottest app with different powerful attributes for fixing any i-OS apparatus problems. With only two or three clicks published from the Tenorshare, the consumer may repair their i-OS appliance Using this specific particular program.
new crack

magix-sound-forge-audio-cleaning-lab-crack
is a specialized tool to facilitate digitization, cleaning, and sound recovery. The program offers specific presets and practical one-click solutions designed specifically for this area of application.
freeprokeys

https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fimages6.fanpop.com%2Fimage%2Fphotos%2F40100000%2FHot-Girls-noormodel-40174927-607-746.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fnl.fanpop.com%2Fclubs%2Fnoormodel%2Fimages%2F40174927%2Ftitle%2Fhot-girls-photo&tbnid=SVQU_-KlxGl6ZM&vet=12ahUKEwir2uyn1uH1AhWGEmMBHUoMBIIQMygYegUIARDAAQ..i&docid=ALtNNFZCbt90EM&w=607&h=746&itg=1&q=hot%20girls%20pics&ved=2ahUKEwir2uyn1uH1AhWGEmMBHUoMBIIQMygYegUIARDAAQ

Hello Everyone this page has usefull information,as i found the content in post this also have the relative ideas, Thanks...!!
wondershare tunesgo crack/
iskysoft data recovery crack
vmix pro crack
Hello Everyone this page has usefull information,as i found the content in post this also have the relative ideas, Thanks...!!
KMPlayer Crack
Hitman Pro Crack
EaseUS partition master crack
Final Cut Pro X Crack
Winstep Nexus Ultimate Crack

I guess I am the only one who came here to share my very own experience. Guess what!? I am using my laptop for almost the past 2 years, but I had no idea of solving some basic issues. I do not know how to Download All Crack Software's For Free Here But thankfully, I recently visited a website named Crackroom
Sylenth1 Crack

Hello! .order viagra fast delivery , order cialis fast delivery , tadalafil , find cheap viagra,
Great knowledge, do anyone mind merely reference back to it
scriptcase crack
device doctor pro crack
xforce crack
iobit uninstaller pro crack
windows 10 highly compressed 10mb


I am very thankful for the effort put on by you, to help us, Thank you so much for the post it is very helpful, keep posting such type of Article.
Windows Repair Toolbox Crack
Traktor Pro Crack

I like your all post. You have done really good work. Thank you for the information you provide, it helped me a lot. I hope to have many more entries or so from you.
Very interesting blog.
Crackplus.org
Removewat Crack
Evaer Video Recorder For Skype Crack
DriverDoc Crack
McAfee LiveSafe Crack
DocuFreezer Crack

This is a very helpful site for anyone, each and every man can easily operate this site and can get the overview of your website is pretty good. Your work is amazing.
Adguard Premium Crack
DocuFreezer Crack
CamScanner Pro Crack

Post a Comment