June 24, 2015

ඔබගේ විඥානය (consciousness) අන් සිරුරකට ඇතුළු කළ හැකිද?

Consciousness (විඥානය/සිහිය) ලෙස අර්ථ දක්වා ඇත්තේ ඔබේ අනන්‍ය සිතුවිලි, මතක, දැනීම්, උද්වේග සහ පරිසරය පිළිබඳව ඔබගේ පෞද්ගලික දැණුවත්කමයි. ඔබේ අද්විතීය විඥානය පවතින්නේ මොළයේ සෛල ශ්‍රේණි  හෝ නියුරෝන මතය. ඒවා විවිධ රටාවන් අනුව උද්දීපනය වීම නිසා ඔබේ මතකය සහ හැඟීම් අවදි කළ හැකිවේ.

ස්වේච්ඡාවෙන් ඉදිරිපත් වූ නිරෝගී පුද්ගලයින් 12 දෙනෙකු භාවිතා කර ප්‍රධාන  පර්යේෂක Martin Mont විසින් පර්යේෂණ අධ්‍යනයන්  ක්‍රියාත්මක  කරන ලදී. එහිදී Propofol සමග නිර්වින්දනය වීමෙන්  විඥානය නැති වී ගිය විට ඔවුන්ගේ මොළවල එම තොරතුරු වෙනස්වීම් FMRI ස්කෑන් මගින් නිරීක්ෂණය කර තිබේ. එමගින් ඔවුහූ විඥානය මොළයේ එක් විශේෂ ප්‍රදේශයක පවතින්නක් නොව එය බිලියන ප්‍රමාණයක් වූ නියුරෝන එකිනෙකා සමග සන්නිවේදන කිරීමෙන් පැන නගින මෝස්තර අනුව ඇතිවන බව ප්‍රකාශ කර ඇත. නිසා කිසිදිනෙක එවැනි පුද්ගලික, සංකීර්ණ සහ සම්පූර්ණ විඥානයන් නිවැරදිව හඳුනාගත හැකිවේද ? සමග එලෙස හදුනාගත් විඥානය වෙනත් අයෙක් තුල ඇති කිරීමට හැකිවේද ?

ASPSCIENCE වලට අනුව නම් මෙම ප්‍රශ්න සඳහා කෙටි පිළිතුර ‘ඔව්’ වේ. එය යම් දිනකදී සිදු කළ හැකිවනු ඇත.

මේ සමග ඇති වීඩියෝවෙහි එම කාර්ය සඳහා අවශ්‍ය  ක්‍රියාපිළිවෙත හා දැනුම පිළිබඳ ක්‍රියාවලිය නිරූපණය වේ.එය නරඹන්න.
එක්සත් ජනපදය සහ යුරෝපා සංගමය, ප්‍රධාන පර්යේෂණ වැඩසටහනක් මෙම connectcome නමැති මොළයේ ඇති නියුරෝන සහ ඒවා අතර සම්බන්ධකම් වල සැලසුම් පිළිබඳව ක්‍රියාත්මක කරති. මේ සඳහා දීර්ඝ කාලයක් ගත විය හැක.

මොළය විශ්වාස කළ නොහැකි තරම් සංකීර්ණ වන අතර බොහෝ විට පිටපත් කිරීම ඉතාමත් සංකීර්ණ  වේ. මොළයේ ඇති නියුරෝන සම්බන්ධතා ප්‍රමාණය ක්ෂීර පථයේ ඇති තාරක ගණනට වඩා දහස් ගණනකින් වැඩිය.

මනස පිටපත් කිරීම අනුකරණයකි.දෙවනුව නව අදහස්, මතක, අත්දැකීම් අනුකලනය ආරම්භ වේ. එවිට එය වෙනත් අයකුගේ විඥානයක්‌ ලෙස සැලකේ. එමගින් අපේ අනන්‍ය කොතරම්ද යන්න සත්‍ය වශයෙන් අගය කළ හැක. එහෙත් දියුණුවන විදග්ධ තාක්ෂණය යටතේ අනාගතය කෙසේ වේද? සමහර විට ලෝකය මමත්වය නැතිවීම වඩා ඈතක නොවනු ඇත.

උපුටා ගැනීම -
Could you transfer your consciousness to another body by Danielle Andrew
http://www.iflscience.com/brain/could-you-transfer-your-consciousness-another-body

https://www.youtube.com/watch?v=5r1Sl8DKjf4

0 comments:

Post a Comment