February 26, 2014

ස්වයංක්‍රීයව අළුත්වැඩියා වන අච්චු ගැසු සපත්තු

ආනාගත ධාවන ශූරීන්ට පාදයට නව සමක් ලෙස සැකසු සපත්තු යුගලයක් අච්චු ගැසිමට දැන් හැකි වී තිබේ. කෘතිම ජෛව  අමුද්‍රව්‍ය වලින් සදා ඇති සපත්තු පීඩනය, චලනය හා ඝට්ටනය හොදින් ප්‍රතිචාර දක්වති. අවශ්‍ය විට අමතර කුෂන් ප්‍රමාණයක් ඇති කිරිම සහ සපත්තුවේ කඩතොළු  වීම් සපත්තු විසින්ම සකස් කර ගනු ලැබේ.
ස්වයං  අළුත්වැඩියා සංකල්පය සහිතව ත්‍රිමාන මුද්‍රණය කරන සපත්තු ලන්ඩන්හි සැලසුම්කරු හා පර්යෙෂ සවීස් ආඩෙච් විසින් සංවර්ධනය කර තිබේ. සපත්තු ඡායා සෛල තාක්ෂණයෙන් (Protocell) සැදු අමුද්‍රව්‍ය වලින් නිපදවා ඇත. අදාල සම් වර්ගය සජීවි නොවුනද සැබැ සෛල ජෛව වගා කිරීමෙන් සකස් කර ගන්නා බැවින් ඒවාට විවිධ අමතර ගුණාංග එක් ක හැකි වී තිබේ. නම් ආලෝකයට , පීඩනයට හා උෂ්ණත්වයට යෝග්‍ය ලක්ෂණ  ඇතුත් වේ.

ධාවනයේ යෙදෙන විවිධාකාර ධාවන තීරු හා ස්වභාවය නිසා ඇතිවන හෝ සැපයෙන පීඩනය අනුව සපත්තුව ඉපිලීම හෝ හැකිලීම සිදුවේ. එමගින් ධාවකයාට ධාවනය යෙදිම පහසු කරයි.
ධාවනයෙන් පසු ඡායා සෛල වල ශක්තිය හීන විය හැකි බැවින් ජීව සපත්තු  ඡායා සෛල ධ්‍රාය සහිත බුජම තැබීම අවශ්‍ය වේ. සපත්තු ආරක්ෂා කිරිම , පැලැටීයක් රැකිම සහ පැලැටියේ ස්භාවික ගුණය පවත්වාගෙන යාම වැනිය. ආහාර සඳහා භාවිතා කරන වර්ණක වලින් වුවද සපත්තු බුජමෙදි වර්ණ ගැන්විය හැකිය.
දැනට ධාවන සපත්තු මුලකෘති මට්ටමේ වන අතර නිර්මාණකරු මෙම සංකල්පය පිළිබඳව ඡායා සෛල තාක්ෂණ දැණුම සමඟ ජනතාව දැණුවත් කරයි.

උපුටාගැනීම: 3D printed bio shoes would repair themselves   NIC HALVERSON

20 comments:

eset-nod32-antivirus-license-key-full the list of features of Bitcoin Monitoring, Banking Protection, and Control. ESET's user interface is better and newer this season. We think last year's version is more.
new crack

https://newcrackkey.com/revo-uninstaller-pro-crack/
Revo Uninstaller pro 4.4.5 crack is an ingenious removal system them source user to removal redundant organize or remove successfully unpleasant estimate institute on user Macintosh.

Thank you, I’ve recently been searching for information about this subject for a long time and yours is the best I have found out so far. bytefence-crack

Leawo Total Media Converter Key permit tape exchange that you upload as of the net. It assist near ornament
https://freeforfile.com/leawo-total-media-converter-crack-free-download/

Thank you, I’ve these days been attempting to find statistics approximately this problem for a long term and yours is the exceptional I even have located out so farwondershare filmora crack
vsdc free video editor crack
flowjo crack
antaresautotune pro crack
premiere pro crack
aomei-backupper-pro crack
effectrix vst crack
sony typing tutor crack
sketchup pro crack
portrait pro crack

Its a Very Great and Amazing Blog Dear This is Very Great and Helpful..
Talha PC
Crackedithere
connectify hotspot pro crack
disk drill pro crack

Hello Everyone this page has usefull information,as i found the content in post this also have the relative ideas, Thanks...!!
wondershare tunesgo crack/
iskysoft data recovery crack
vmix pro crack
Hello Everyone this page has usefull information,as i found the content in post this also have the relative ideas, Thanks...!!
KMPlayer Crack
Hitman Pro Crack
EaseUS partition master crack
Final Cut Pro X Crack
Winstep Nexus Ultimate Crack


I am very thankful for the effort put on by you, to help us, Thank you so much for the post it is very helpful, keep posting such type of Article.
Windows Repair Toolbox Crack
Traktor Pro Crack

I guess I am the only one who comes here to share my very own experience guess what? I am using my laptop for almost the past 2 years.

adina-system cracknch-photopad-image-editor Crackzemax-opticstudio Crackredcrab-calculator-plus Crackwondershare-mobiletrans Crack

Post a Comment