February 18, 2014

වතුරෙන් මුද්‍රණය කිරීම/ වතුර තීන්ත.

සාමාන්‍ය පරිගණක ප්‍රින්ටරයක් භාවිතා කර තීන්ත වෙනුවට වතුර විදිමෙන් හිස් පිටුවක් මුද්‍රිත පිටුවක් බවට පත්කිරීම මෙම නව තාක්ෂණයයි. විශේෂත්වය නම් මෙහිදි තීන්ත ලෙස ජලය පමණක් භාවිතා කිරීමයි.එපමණක් නොව දිනකින් පසු මෙම ජලය වියළි ගොස් නැවත මුද්‍රිත පිටුව හිස් පිටුවක් බවට පරිවර්තනය වේ.එමඟින් කඩදාසි කිහිපවරක් මුද්‍රය සහා නැවත නැවත භාවිතා කළ හැකි වේ.එනිසා විශාල ලෙස සම්පත් සහ පරිසරය සුරැකීමක් සිදුවේ.

තවමත් දෘඩකාංග පිටපත් මත යැපෙන වත්මන් ඩිජිටල් ලොව සහා මෙය සුවිශාල ලෙස ප්‍රයෝජනවත් වනු ඇතැයි ජල විදිනය නිෂ්පාදනය කළ රසානඥයෝ පවසති. ජල විදින තාක්ෂණය නිසා සෑම පිටුවක්ම දොළොස් වරක් පමණ නැවත නැවත භාවිතා කළ හැකිය.
කාර්යාල වල මුද්‍රණය වන ලිපි/ වාර්තා යනාදිය එක්වරක් කියවීමෙන් පසු බොහෝ විට කසල බඳුනට එක්වේ. එය සියලු  මුද්‍රිත වලින්  40% පමණ ප්‍රතිශතයක් ලෙස ජාත්‍යන්තර සංඛ්‍යා ලේඛන වාර්තා කරන බව චිනයේ ජිලන් විශ්ව විද්‍යාලයේ රසායන විද්‍යා මහාචාර්ය සියෝ  එන් සැන්ග් පවසයි.
මෙහි රහස ඇත්තේ කඩදාසියේය. ජලයට විවෘත වු විට වර්ණවත් වන සහ පසුව මැකීයන වර්ණක විශේෂයකින් කඩදාසිය සකසා ඇත. මෙම වර්ණක (DYE) අදෘශ්‍යමානය 350 C උෂ්ත්වයේදී පැය.22 කදී මුද්‍රිත ජලය වාෂ්ප වන නිසා මුද්‍රිතය පැය.22 ක්  තුළ මැකීයයි. උෂ්ත්වය වැඩිවූ විට මැකීයාම ඉක්මණින් සිදුවේ.
මුද්‍රණය ඉතා පැහැදිලි බවත්, තාක්ෂණය ඉතා ලාභදායක බවත් නිර්මාණ කරුවෝ පවසති. 50 වරක් නැවත ලිවීමේ හැකියාව සැලකු විට වියදම තීන්ත විදින මුද්‍රණයක වියදමින් 1% පමණක් බව සැන්ග් සඳහන් කරයි. දොළොස්වරක් නැවත ලිවීම සැලකූවිට වියදම 1/17 ක් පමණක් වේ සාමාන්‍ය කඩදාසිය විශේෂිත ඩයි සහිත කඩදාසිය බවට පත් කිරීමට 5% ක පමණ අමතර වියදමක් දැරිය යුතුය. එහෙත් තීන්ත ඉතිරිය 5% කට වඩා බොහෝ වැඩිය.
නව ක්‍රමය සඳහා මුද්‍රණ යන්ත්‍රය (ප්‍රින්ටරය) වෙනස් කයුතු නොවේ. කාට්රිජය (Cartridge) තීන්තයෙන් නොව වතුරෙන් නැවත පිරවීම ප්‍රමාණවත්. සිලින්ජරයක් මඟින් පිරවිය හැකිය. ජලය යනු පරිසර හිකතාමී නැවත භාවිතා කළ හැකි සම්පතකි.
අතුරුදහන් වන තීන්ත ලෙස පෙර හඳුනාගත් රසායනික සංයුති විෂ සහිත වන අතර ඒවායෙන් ලැබුණ මුද්‍රණ වල දීප්තිය පහ මට්ටමක වේ. පෙරදී වැඩියෙන් සැලකිල්ලට බඳුන් නොවු Oxazolidine (ඔක්සසොලිඩයින්) නමති රසායනික සංයුතිය සැන්ග් සහ කණ්ඩායම භාවිතා කර තිබේ. එමඟින් සහ ජල විදිනය නිසා නිල් පැහැති පැහැදිළි මුද්‍රණයක් ලැබේ. දැනට එකවරකට නිල් අධෝරක්ත,රත්තරන් ස දම් යන වර්ණ වලින් මුද්‍රණය ලබා ගත හැකිය.මුද්‍රිතයේ තත්වය උසස් කිරිම සහ මැකියා ප්‍රමාද කිරීම ඉදිරි පියවරක් වේ.තවද සමහර මුද්‍රණ යන්ත්‍රවල උෂ්ත්වයට ඔරොත්තු දීමේ හැකියාව වර්ධනය කිරීමටද අවශ්‍ය වේ.ඩයි (DYE) කඩදාසි හානිකර නොමැති නමුත් දීර්ඝ කාලීන ක්‍රියාකාරීත්වය සොයා බැලීමට නිර්මාණ කරුවෝ කටයුතු කරති.

උපුටා ගැනීම :-
 http://www.abc.net.au/science/articles/2014/01/29/3933872.htm  ABC news & Science                      
 Chemists unveil “water - get” printer  
  http://www.youtube.com/watch?v=rH_1TFkb8ko

0 comments:

Post a Comment