January 31, 2019

නැනෝ පොහොර


ලෝක ජනගහනය ඉක්මවා වැඩිවන බැවින්  2050 වන විට විද්යාඥයින් විසින් ස්වභාවික සම්පත් මත ඇති වන පීඩනය වැඩි නොවී ආහාර, බලශක්තිය හා ජලය සඳහා වැඩිවන ගෝලීය ඉල්ලුම සපුරාලීමට නව ක්‍රමවේදයන්  සකස් කරති.   ලෝක බැංකුව   සහ   එක්සත් ජාතීන්ගේ ආහාර හා කෘෂිකර්ම සංවිධානය   මෙම ක්ෂේත්‍ර  අතර බොහෝ විට හඳුන්වන ආහාර බලශක්ති ජල (FEW) ලෙස හැඳින්වේ.

නැනෝතාක්ෂණය - අතිශය කුඩා අංශු නිර්මාණය කිරීම - දැන් ශාක වර්ධනය හා සංවර්ධනය ප්‍රවර්ධනය කිරීමේ පොරොන්දු ක්‍රමයක්  ලෙස පෙනී යයි. මෙම අදහස විද්‍යවේ පරිණාමයේ කොටසකි.ගොවිතැන , ජලය, පොහොර සහ වෙනත් යෙදවුම් භාවිතය ඉලක්ක කරගත් තාක්ෂණයකින් යුත් කෘෂිකාර්මික ක්‍රමයක් නිරපේක්ෂක ගොවිතැන අපදව්‍ය  අඩු කිරීම නිසා කෘෂිකාර්මික කටයුතු වඩාත් ස්ථාවර වේ.
මෑතකදී ප්‍රකාශයට පත් කල    අපගේ නූතන කෘති අප භාවිතා කළ පර්යේෂණ වලින්   ශාක වර්ධනය වැඩි කිරීම සඳහා සම්ප්‍රදායික පොහොර වෙනුවට  නැනෝ තාක්ෂණය යොදා සකස් කරන ලද පොහොර හදුන්වා දී ඇත.
 අපේ අධ්‍යයයනය තුලදී අපි සාර්ථකව සින්ක් නැනෝ ප්‍රරමාණයේ වැඩිවීම හා අස්වැන්න වැඩිකිරීම සඳහා සාර්ථකව භාවිතා කර ඇත.    
පොහොර වර්ධනය වීමට අවශ්‍ය  ශාක   පදාර්ථ සපයයි. ගොවීන් පොදුවේ එය පසෙහි හෝ පැතිරීම මගින් වාරිමාර්ග ජලය සමඟ මිශ්‍ර කිරීම මගින් පස මගින් එය භාවිතා කරයි. මේ ආකාරයෙන් පොහොර යෙදූ ප්‍රධාන කොටස පරිසරයට හා වෙනත් පරිසර පද්ධතීන්ට දූෂණය වී ඇත. නිදසුනක් ලෙස අතිරික්ත නයිට්රජන් සහ පොස්පරස් පොහොර පසෙහි "ස්ථාවර" බවට පත් වී ඇත.ගෝලීය ජනගහන වර්ධනය සමඟ ලොව පුරා පොහොර භාවිතය වැඩිවෙමින් පවතී.    ඊළඟ වසර 80 තුළ , පෝෂක දූෂණය පිළිබඳ ගැටලු උග්‍ර විය හැක.
සම්ප්‍රධානුකූල පොහොර භාවිතය වෙනුවට, ටොන්  ගණනක් ඇතුළත් වන අතර, නැනෝතාක්ෂණය කුඩා ප්‍රමාණ මත අවධානය යොමු කරයි. නැනෝස්කල් අංශු අඩුම වශයෙන් එක් පැතිකඩක් තුළ නැනෝමීටර් 1 ත් 100 ත් අතර වේ. නැනෝමීටරයක් ​​මීටර් බිලියනයකට සමාන වේ. ඉදිරිදර්ශනය සඳහා   කඩදාසි කොලයක් නැනෝමීටර් 100,000 ක් පමණ වේ.
මෙම අංශු විශේෂිත භෞතික, රසායනික සහ ව්යුහාත්මක ලක්ෂණ ඇති අතර, ඉංජිනේරු විද්‍යාව  මැනවින් සවි කළ හැකිය. සෛල වැඩ කිරීම වැනි බොහෝ ජීව විද්‍යාත්මක ක්‍රියාවලීන් නැනෝ පරිමාණයෙන් සිදු වේ. නැනෝ මූලදව්‍ය මෙම ක්‍රියාකාරකම් වලට බලපෑම් කළ හැකිය.
විද්යාඥයින් ශාක විද්‍යාව හා කෘෂිකර්මාන්තයේ භාවිතය සඳහා නැනෝෆයිලයිටරයක් ලෙස හැඳින්වෙන ලෝහ සහ ලෝහ ඔක්සයිඩ් නැනෝ ප්‍රමාණයේ පරාසයක් ගැන අධ්යයනය කරති . මෙම දව්‍ය පසෙහි වාරිමාර්ග හරහා හෝ / හෝ ඒවායේ කොළ මත ඉසිනු ලැබේ.   අධ්යයන   ප්ලාස්ටික් කොළ වලට නැනෝ අංශු යෙදීම පස සමග සම්බන්ධතා නොපැවැත්වීම නිසා පරිසරයට විශේෂයෙන් ප්‍රයෝජනවත් වේ. අංශු අතිශයින්ම කුඩා බැවින් පැල මගින් පස මගින් වඩා කාර්යක්ෂමව අවශෝෂණය කරයි. අප විද්‍යාගාරයේ නැනෝ මූලදව්‍ය  සංස්ලේෂණය කර ශාක සඳහා නිශ්චිත හා ස්ථාවර සාන්ද්‍රරණයක් ලබා දුන් අභිනවිතික තුණ්ඩයක් මගින් ඒවා ඉසුවේ.
පරිසර දූෂණය අවම කිරීම සදහා නැනෝ පොහොර භාවාතය උචිතවේ.
උපුටා ගැනිම -අන්තර්ජාලය Nano Agriculture

0 comments:

Post a Comment